Goed om weten

Voor u bij ons een autoverzekering neemt, raden wij u aan om onderstaande informatie door te nemen. 

Autoverzekering BA

  • Stapt u over naar Corona Direct voor uw autoverzekering? Dan hebben we uw schadeattest nodig. Dat krijgt u automatisch van uw huidige verzekeraar. De informatie die daarop vermeld staat, gebruiken we indien nodig om de voorgestelde premie aan te passen.
  • De autoverzekering van Corona Direct is niet van toepassing wanneer u uw voertuig professioneel gebruikt voor het transport van goederen of personen.
  • Rijden er andere mensen behalve u regelmatig met uw wagen? Bezorg ons dan zeker hun gegevens. Zo bent u zeker dat u van al onze waarborgen profiteert.
  • De vergoeding voor de stoffelijke schade aan derden wordt door deze verzekering beperkt tot maximaal 100.000.000 euro per schadegeval.
  • U geniet enkel in België en Luxemburg van de waarborg Vervangwagen, en dat voor maximaal tien opeenvolgende dagen. Bij een totaalverlies trekken we dat op naar twintig en bij diefstal naar dertig opeenvolgende dagen.

Meer weten? De volledige contractuele bepalingen vindt u in onze Bijzondere en Algemene Voorwaarden (pdf)

Autoverzekering Omnium

  • Wanneer we uw offerte opmaken, bepaalt u de verzekerde waarde van uw voertuig én de franchise bij schade.
  • Wij betalen de kosten voor het overbrengen van uw voertuig naar de garage, voor de repatriëring en de voorlopige stalling, met een maximum van 1.250 euro (exclusief btw).
  • Zijn er dringende herstellingen en/of vervangingen noodzakelijk voor het veilig en wettelijk gebruik van uw wagen? Dan betalen wij ook die kosten, met een maximum van 1.000 euro (inclusief btw) – verminderd met de eventuele vrijstelling.
  • Bij een totaalverlies vergoeden we de niet-terugvorderbare btw die u bij aankoop van een vervangingsvoertuig betaalde, mits u de aankoopfactuur voorlegt. In dat geval betalen wij maximaal het btw-bedrag van de verzekerde waarde van uw voertuig bij schade.
  • De premie van uw omniumverzekering stijgt niet na een verzekerd schadegeval.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de volledige contractuele bepalingen in onze Bijzondere en Algemene Voorwaarden (pdf).

Adviseur
Sluiten