Autofile

Auto vervangt openbaar vervoer uit angst voor corona

Kirsten Van Praet

Kirsten Van Praet |

min. leestijd |

Mobiliteit

Door het coronavirus wordt er meer dan ooit van thuis gewerkt in België en wordt er door deze mensen dus ook minder gereden. Wijzelf gaven bij Corona Direct in maart 2021 maar liefst 2 miljoen euro terug aan onze klanten die minder kilometers reden. Maar Greenpeace merkt nu een nieuwe trend op: wie vroeger het openbaar vervoer gebruikte, kiest nu voor de auto.

Impact van corona op het klimaat

De negatieve impact van het coronavirus had één positief element: er werd minder gereden en gevlogen, waardoor onze uitstoot dramatisch afnam en smog in steden aanzienlijk reduceerde. Het spitsuur was in Brussel aan het verdwijnen en uit ons onderzoek bleek dat we in september 10% minder met de auto reden tegenover dezelfde periode in 2019.

Weer meer files dan voor de lockdown

Greenpeace waarschuwt ons nu dat er opnieuw meer files zijn in de steden. Ondanks het feit dat veel mensen nog steeds van thuis werken, wordt de auto in onder andere Brussel, Gent en Charleroi volgens gegevens van TomTom nog vaker gebruikt dan voor de lockdown. Dit komt doordat mensen die vroeger het openbaar vervoer namen, zich door de stijgende coronacijfers niet meer veilig voelen. Ze verplaatsen zich dus ook met de auto zodat ze in een veilige bubbel naar het werk kunnen.

De gevolgen voor onze lucht

Als we de huidige trend niet kunnen keren, zal er meer luchtvervuiling zijn dan voor de coronacrisis. 10 % meer verkeer in Brussel heeft als gevolg dat er 5 % meer stikstofdioxide (NO2) en 6 % meer fijn stof in de lucht zit. NO2 kan onder andere leiden tot longontstekingen, kortademigheid en astma, terwijl fijn stof naast luchtwegenklachten ook kankerverwekkend is.

De boodschap is dus - zolang de crisis aanhoudt - iedereen wiens beroep het toelaat van thuis laten werken en meer inzetten op veilige fietspaden en woonerven.

Betaal jij voor een kilometer die je niet rijdt?

Ontdek hoeveel je kan besparen

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder