Man met e-step

De overkoepelende Bijstandsverzekering van Corona Direct

Kirsten Van Praet

Kirsten Van Praet |

min. leestijd |

Mobiliteit

Welke bijstandsverzekeringen heb jij precies? Hoeveel betaal je er jaarlijks voor? Wat wordt er gedekt? Vele Belgen kunnen hier niet op antwoorden. Jij wel? Om bijstandsverzekeringen te vereenvoudigen, brengen we samen met Europ Assistance een bijstandsverzekering op de markt waarin je al je vervoersmiddelen en gezinsleden kan onderbrengen, ook als die niet allemaal bij Corona Direct verzekerd zijn, met een mobiliteitsbudget als optie.

Belgen weten soms niet welke bijstandsverzekeringen ze afsloten

Uit het onderzoek* dat we in 2022 afnamen bij 1.000 Belgen blijkt dat wij Belgen niet zo goed op de hoogte zijn van bijstandsverzekeringen. Twee op de drie autobestuurders beschikt over een bijstandsverzekering bij ongeval en 60% heeft er een in geval van pech. 49% van de ondervraagde Belgen heeft een bijstandsverzekering voor personen en 13% ook eentje voor bagage.

Opvallend is dat er ook een groep is die niet weet of hij überhaupt een bijstandsverzekering heeft. Zo weet bijvoorbeeld 16% van de autobestuurders niet of hij een beroep kan doen op bijstand bij een ongeval, en weet 21% van de Belgen niet of hij een bijstandsverzekering voor personen afgesloten heeft. Het overgrote deel van de Belgen kan bovendien niet zeggen hoeveel het jaarlijks betaalt aan bijstandsverzekeringen. Onze kennis over verzekeringen kan dus beter!

  Pechbijstand wordt het vaakst gebruikt

  Van april tot juli worden de meeste bijstandsverzekeringen afgesloten. We maken concrete vakantieplannen en willen voorbereid zijn op pech en ongevallen. En dat is ook terecht, want de zomer is de periode waarin mensen doorgaans het vaakst een beroep doen op hun bijstandsverzekering (voor zowel personen als voertuigen).

  We hebben het vaakst nood aan depannage in België, aan takeling na een panne of ongeval in België en aan een vervangvoertuig. In het geval van bijstand aan personen gaat het meestal om de terugbetaling van medische kosten in het buitenland en in mindere mate om repatriëring en voortijdige terugkeer.

  De meest gebruikte bijstandsverzekering is de pechbijstand (26% van de Belgen heeft die één keer nodig gehad, 10% zelfs twee keer in de afgelopen vijf jaar). De meeste Belgen hebben hun bijstandsverzekeringen al meer dan 10 jaar.

  Vrouw met autopech

  Onduidelijkheid over de inhoud en verplichting van bijstandsverzekeringen

  Ons eerder onderzoek wees al uit dat de verzekeringskennis van de Belgen beter kan. Niet alleen weten we vaak niet hoeveel we jaarlijks betalen voor onze bijstandsverzekeringen, we weten ook niet altijd welke verzekering verplicht is. 4 op de 10 ondervraagde Belgen denkt dat een bijstandsverzekering bij ongeval of een bijstandsverzekering voor personen verplicht is, terwijl dat niet zo is.

  Daarnaast heerst er ook verwarring over wat een bijstandsverzekering kan dekken. 40% van de Belgen weet niet dat een bijstandsverzekering in de meeste gevallen ook een vervangwagen kan omvatten. 35% denkt foutief dat zo’n verzekering ook bijstand aan een huurwagen dekt, wat nooit standaard inbegrepen is.

  We lanceren een overkoepelende bijstandsverzekering

  Om bijstandsverzekeringen een stuk overzichtelijker te maken, brengt Corona Direct samen met Europ Assistance een bijstandsverzekering op de markt waarin je al je vervoersmiddelen, ook als die niet allemaal bij ons verzekerd zijn, en gezinsleden kan onderbrengen, met een mobiliteitsbudget als optie. Zo maken we het leven eenvoudiger.

  Naast de traditionele vervangwagen, waaraan deze zomer een tekort wordt verwacht, kan je ook opteren voor een flexibel mobiliteitsbudget van €200. Via een app kies je dan zelf voor een vervoersmiddel dat jou in die situatie het beste uitkomt (bv. trein- of bustickets, elektrische step…). Naast mobiliteit, kan de verzekering ook personen en bagage coveren in België en Europa. Je kan dus ook je partner en kinderen verzekeren voor de medische kosten bij een skiongeluk, of bij beschadiging van bagage bij een auto-ongeval. De verzekering afsluiten of aanpassen, dat kan volledig online. In enkele kliks maak je je keuze waarna je jouw ideale pakket online ondertekent!

  * Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Corona Direct tussen 24 maart en 31 maart 2022 bij 1.000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.

  Op zoek naar bijstand?

  Stel zelf je verzekering samen

  Over Corona Direct Bijstand

  Corona Direct Bijstand is een verzekering die voor 1 jaar wordt afgesloten. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt je polis stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

  Voor je een contract ondertekent, vragen we je om de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) te bekijken. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op teksten op coronadirect.be.

  De jaarlijkse bijstandsverzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt in geval van pech, ongeval, vandalisme of diefstal van jouw fiets of voertuig. Je kan deze verzekering uitbreiden met bijstand aan de personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden van jezelf, de verzekerde gezinsleden of familieleden die thuis gebleven zijn, of met een bagageverzekering.

  Voornaamste zaken die verzekerd zijn:

  • Pechverhelping, sleepdienst, vervoer ingevolge een defect, een ongeval of een diefstal van de fiets of het voertuig met aanhangwagen, ingeschreven in België;
  • Tussenkomst vanaf de woonplaats van de verzekerde. Vervangvoertuig of -fiets gedurende max. 5 dagen of mobiliteitsbudget tot max. 200 EUR.
  • Bijstand in geval van verlies van de sleutels van het voertuig, van het hangslot van de fiets of bij geblokkeerd hangslot of vervoerkosten tot max. 125 EUR voor het afhalen van een duplicaat sleutel;
  • Bij fietspech of -diefstal: Vervoer van verzekerde en zijn bagage tot max. 200 EUR;
  • Bagages en kampeermateriaal;
  • 5 gesprekssessies psychologische bijstand na een fietsongeval.

  Optionele uitbreidingen:

  • voertuigbijstand buitenland
  • bijstand aan personen bij ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden, natuurrampen
  • bagage

  Voornaamste zaken die niet verzekerd zijn:

  • Alles wat niet expliciet gedekt is in de algemene voorwaarden
  • De prijs van vervangstukken, onderhoudskosten, diagnosekosten, herstellingskosten en kosten voor demontage van het voertuig of de fiets
  • Herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van het voertuig of fiets
  • Gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie
  • Diefstal van bagage en persoonlijke bezittingen zonder toezicht achtergelaten op een openbare plaats of opgeslagen in een lokaal dat ter beschikking staat van meerdere personen of achtergelaten in de niet-afgesloten koffer van een voertuig

  Bereken zelf je prijs en ontvang een offerte via www.coronadirect.be/nl/mobiliteit/bijstand/ of bel 02/244 23 23.

  Corona Direct Bijstand is een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht en verkocht wordt door Corona NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR BTW BE Brussel 0403 263 939, verzekeringsonderneming erkend onder code 0435.

  Wil je een klacht indienen? Onze klachtendienst en de ombudsman zijn er om jou te helpen. Meer info

  De bijstand in het kader van deze polis van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van jouw bijstandsaanvraag zullen jouw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring: https://www.europ-assistance.be/nl/privacy.

  Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder