Mag je iemand anders met jouw auto laten rijden?

Kirsten Van Praet |

min. leestijd |

Mobiliteit

Je zoon wilt met je auto naar vrienden. Je schoonmoeder leent even de auto voor boodschappen. Wat zijn de gevolgen op vlak van schadevergoeding wanneer je je auto aan iemand anders uitleent? Omdat we verzekeringen graag transparant maken, brengen we meer duidelijkheid.

Wie betaalt bij een ongeval?

Vroeger werd er een verschil gemaakt tussen hoofdbestuurder, occasionele bestuurder en gebruikelijke bestuurder. Dit onderscheid maken we niet meer. Je autoverzekering wordt puur berekend op basis van de hoofdbestuurder, de persoon die het meest met de wagen rijdt. Daarnaast houden we er enkel rekening mee of er een bestuurder jonger dan 25 jaar met het voertuig zal rijden.

En de reden hiervoor is heel simpel: iedereen aan wie je de auto uitleent, is gedekt door je verzekering. Dit betekent concreet dat de regels van jouw contract van toepassing zijn op de bestuurder aan wie je de auto ontleende.

Optie 1: jouw wagen veroorzaakte het ongeval
Heb je enkel de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, dan dekt jouw verzekering de materiële en fysieke schade aan derden. De schade aan jouw auto of aan de bestuurder is niet gedekt. Heb je een omnium, dan is zowel de schade aan de ander als de schade aan jouw auto gedekt. Met een bestuurdersverzekering is ook de lichamelijke schade van de bestuurder gedekt. Passagiers zijn sowieso beschermd.

Optie 2: jouw auto veroorzaakte het ongeval niet
Als jouw auto het ongeval niet heeft veroorzaakt, zal de verzekering van de ander de materiële en fysieke schade van jou vergoeden. Indien jullie het niet eens zijn over de aansprakelijkheid en je rechtsbijstand hebt afgesloten, zal je verzekering je belangen verdedigen.

Wil dit zeggen dat je je auto roekeloos aan iedereen kan uitlenen? Nee, houd altijd de risico’s in het achterhoofd. Jonge en onervaren bestuurders hebben veel meer kans op een ongeval. En als de persoon aan wie je de wagen uitleende een schadegeval heeft gehad, zal dit ook een impact hebben op jouw jaarlijkse verzekeringspremie.

  Wie betaalt bij een boete?

  Wanneer iemand aan wie je jouw auto uitleende een verkeersovertreding heeft begaan, zal de boete op jouw adres toekomen. Je kan dan in het antwoordformulier van het pv de gegevens invullen van de persoon aan wie je je voertuig hebt uitgeleend. Het boetebedrag zal dan bij die persoon gevorderd worden.

  We hopen dat je nu meer inzicht hebt in de aansprakelijkheid bij een schadegeval wanneer je jouw auto hebt uitgeleend. Je kan veilig je auto uitlenen, maar maak altijd een goede inschatting van de risico’s. Lees gerust onze andere artikels om meer te leren over de autoverzekering.

  Ben jij tevreden over je autoverzekering?

  Durf vergelijken

  Over Corona Direct Bijstand

  Corona Direct Bijstand is een verzekering die voor 1 jaar wordt afgesloten. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt je polis stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

  Voor je een contract ondertekent, vragen we je om de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) te bekijken. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op teksten op coronadirect.be.

  De jaarlijkse bijstandsverzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt in geval van pech, ongeval, vandalisme of diefstal van jouw fiets of voertuig. Je kan deze verzekering uitbreiden met bijstand aan de personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden van jezelf, de verzekerde gezinsleden of familieleden die thuis gebleven zijn, of met een bagageverzekering.

  Voornaamste zaken die verzekerd zijn:
  • Pechverhelping, sleepdienst, vervoer ingevolge een defect, een ongeval of een diefstal van de fiets of het voertuig met aanhangwagen, ingeschreven in België;
  • Tussenkomst vanaf de woonplaats van de verzekerde. Vervangvoertuig of -fiets gedurende max. 5 dagen of mobiliteitsbudget tot max. 200 EUR.
  • Bijstand in geval van verlies van de sleutels van het voertuig, van het hangslot van de fiets of bij geblokkeerd hangslot of vervoerkosten tot max. 125 EUR voor het afhalen van een duplicaat sleutel;
  • Bij fietspech of -diefstal: Vervoer van verzekerde en zijn bagage tot max. 200 EUR;
  • Bagages en kampeermateriaal;
  • Max. 5 gesprekssessies psychologische bijstand na een fietsongeval.

  Optionele uitbreidingen:
  • voertuigbijstand buitenland
  • bijstand aan personen bij ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden, natuurrampen
  • bagage

  Voornaamste zaken die niet verzekerd zijn:
  • Alles wat niet expliciet gedekt is in de algemene voorwaarden
  • De prijs van vervangstukken, onderhoudskosten, diagnosekosten, herstellingskosten en kosten voor demontage van het voertuig of de fiets
  • Herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van het voertuig of fiets
  • Gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie
  • Diefstal van bagage en persoonlijke bezittingen zonder toezicht achtergelaten op een openbare plaats of opgeslagen in een lokaal dat ter beschikking staat van meerdere personen of achtergelaten in de niet-afgesloten koffer van een voertuig

  Bereken zelf je prijs en ontvang een offerte via www.coronadirect.be/nl/mobiliteit/bijstand of bel 02/244 23 23.

  Corona Direct Bijstand is een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht en verkocht wordt door Corona NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR BTW BE Brussel 0403 263 939, verzekeringsonderneming erkend onder code 0435.

  Wil je een klacht indienen? Onze klachtendienst en de ombudsman zijn er om jou te helpen. Meer info

  De bijstand in het kader van deze polis van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van jouw bijstandsaanvraag zullen jouw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring: https://www.europ-assistance.be/nl/privacy. 

  Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder