Huurder die sleutel van woning vasthoudt

Waarvoor moet je als huurder de woning verzekeren?

Kirsten Van Praet

Kirsten Van Praet |

min. leestijd |

Wonen en familie

Het is zover. Je hebt eindelijk een huurwoning gevonden die voldoet aan jouw wensen. Maar hoe zit het nu met de verzekering? Moet je het gebouw verzekeren of enkel je inboedel? En wat zijn de verschillen tussen de gewesten? We lichten toe waarvoor jij aansprakelijk gesteld kan worden en hoe je je plichten snel in orde brengt zodat je kan genieten van je huis of appartement.

Een verplichte brandverzekering voor huurders in Vlaanderen en Wallonië

In Wallonië is het sinds september 2018 wettelijk verplicht dat zowel de huurder als de eigenaar een brandverzekering afsluiten. In Vlaanderen volgde kort hierna dezelfde verplichting en moet je voor huurcontracten sinds 1 januari 2019 een bewijs van verzekering van de woning kunnen voorleggen aan je huisbaas. Dit geldt voor woningen die als hoofdverblijf worden gebruikt en dus niet voor studentenhuizen. Je huisbaas kan je via de vrederechter een dwangsom opleggen voor elke dag dat je brandverzekering niet in orde is.

De brandverzekering dekt zowel brand- als waterschade aan het gebouw. Als je als huurder kan bewijzen dat de schade niet door jou veroorzaakt is, zal de verzekering van de eigenaar de kosten op zich nemen. Door de brandverzekering zijn huurder en eigenaar gerust dat eventuele dure herstelkosten gedekt zijn.

Hoe dubbel verzekeren vermijden?

In bepaalde gevallen kan het zijn dat de huisbaas ervoor kiest om de clausule ‘afstand van verhaal’ op te nemen in het huurcontract. In dat geval komen de kosten bij schade steeds bij de eigenaar terecht en is het niet nodig dat je het huis verzekert.

De huisbaas zal je dan een vaste prijs aanrekenen voor de brandverzekering. Bespreek dit zeker met je toekomstige huisbaas om dubbele verzekering te voorkomen en kijk goed na of de verzekering alle nodige zaken dekt: brandschade, waterschade en schade bij derden.

Is schade bij derden en de inboedelverzekering verplicht?

Als jij tijdens je huurperiode schade veroorzaakt aan de woning van je buren – bijvoorbeeld bij brand – ben je hiervoor aansprakelijk. Een brandverzekering voor de eigen woning is dus in sommige gevallen niet voldoende. Je kan daarom best ook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden laten opnemen in je woonverzekering. In de verzekering van Corona Direct wordt dit standaard opgenomen.

Het verzekeren van jouw inboedel is niet verplicht. Het is echter sterk aangeraden om je persoonlijke spullen – zeker als je een dure inrichting of elektronica hebt – ook te laten verzekeren tegen brand of schade door natuurrisico’s. Indien gewenst, kan je ook een inbraakverzekering afsluiten.

Een vrije keuze in Brussel

Als je een woning huurt in Brussel, ben je niet wettelijk verplicht om deze te laten verzekeren. Wanneer de huisbaas aan het contract heeft toegevoegd dat hij verlangt dat je toch een brandverzekering afsluit, ben je wel verplicht dit in orde te brengen voor je erin kan wonen. Zelfs als het niet in het contract staat, wordt sterk aangeraden om de brandverzekering in orde te brengen.

Dit is alleen maar in jouw voordeel. Bij brand of andere schade aan het gebouw kan jij aansprakelijk zijn en komen de hoge rekeningen voor herstel bij jou terecht. Met een brandverzekering ben je gerust. Heb je dure spulletjes? Dan neem je er best een inboedelverzekering bij.

Ben je klaar om je woning te verzekeren?

Bekijk wat onze woonverzekering dekt

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder