Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur)

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en verwijst naar de drie criteria waarmee kan gemeten worden hoe duurzaam en ethisch een beslissing of investering van een bedrijf is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag de dag belangrijk voor zowel de consument als de eigen medewerkers van een organisatie. En daar zijn we bij Corona Direct blij om!

ESG

Er bestaan verschillende concepten waarop je je duurzaamheidsstrategie kan baseren. Eén ervan is het 3 P-model, People, Planet and Profits, dat in de jaren ’90 werd ingevoerd.

Volgens dit model moeten een onderneming om duurzaam te zijn niet enkel op winst focussen, maar ook op menselijk welzijn en de planeet.

Dit concept evolueerde tot ‘ESG’, wat wij bij Corona Direct als basis nemen voor duurzaam en verantwoord ondernemen in onze maatschappij en op de planeet waarop we leven.

De 3 criteria van ESG

De klimaat- en milieucriteria

Deze criteria gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bv. afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering).

De maatschappelijke en sociale criteria

Deze criteria gaan na hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bv. beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop).

De bestuurlijke criteria

Deze criteria onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bv. beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

ESG is kortom gebaseerd op het idee dat bedrijven een sterk rendement bereiken als ze waarde creëren voor al hun stakeholders – werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen, met inbegrip van het milieu – en niet alleen voor de eigenaars van het bedrijf.

De ESG-projecten en analyses richten zich dan ook op de manier waarop bedrijven de maatschappij dienen en hoe dit een impact heeft op hun huidige en toekomstige prestatie.

De ESG roadmap van Corona Direct

In 2015 kwamen de mondiale leiders tijdens de klimaatconferentie van Parijs overeen over klimaat- en energieambities voor 2030. De Europese Raad zelf besliste dat tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de EU ten minste 55% lager moet liggen dan in 1990.

In 2021 kwam ESG, in navolging van nationale en internationale ESG-richtlijnen voor bedrijven, hoog op de agenda te staan binnen de Belfius Groep. Aangezien we bij Corona Direct deel uitmaken van deze groep, schreven ook wij onze ambities en strategie uit. Aangezien 2030 nog ver ligt, werkten we doelstellingen met kortere deadlines uit.

We stelden een roadmap op voor 2022-2025, waarbij 5 focusgebieden werden geselecteerd:

  • Mobiliteit met positieve milieu-impact
  • Privacy en gegevensbeveiliging
  • Eerlijkheid en gelijke kansen
  • Voorbeeldige werkgever met aandacht voor diversiteit & duurzame loopbanen
  • Duurzaam risicobeleid voor financiële stabiliteit

Deze focusgebieden vertaalden we naar heel wat concrete duurzaamheidsacties!

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder