FAQ

Wanneer jij, iemand van je gezin of je huisdier schade toebrengen aan een derde, een persoon die niet in je gezin zit, moet je deze schade vergoeden. De verzekering die tussenkomt in de kosten heet de familiale verzekering.

Corona Direct komt tussen in de kosten bij schade wereldwijd veroorzaakt door: - Je huisdieren; - Jezelf of gezinsleden die een (elektrische) fiets of ander niet-gemotoriseerd voertuig gebruiken; - Jezelf of gezinsleden die een hotelkamer of ziekenhuiskamer beschadigen; - Jezelf of gezinsleden die met drones schade veroorzaken; - Je kinderen die in hun vrije tijd gratis of betaalde diensten presteren. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je graag door naar de infofiches.

Corona Direct komt niet tussen in de kosten bij: - Schade aan derde in een professionele omgeving; - Schade aan eigen spullen of iemand van binnen het gezin geraakt verwond; - Opzettelijke beschadiging van spullen of materiaal van anderen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je graag door naar de infofiches.

Na een geluk ontstaat er regelmatig onenigheid over wie verantwoordelijk was of over het bedrag van de schade. Op dat moment kan je overwegen een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal je belangen verdedigen. Hij zal eerst onderzoeken of een minnelijk schikking mogelijk is, indien dit niet lukt zal je advocaat een gerechtsprocedure opstarten. In deze gevallen kan je je vaak beroepen op een rechtsbijstandverzekeringen.

Wij nemen de kosten van een advocaat op ons als een geschil betreft lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt werd in het kader van een contractuele relatie (bijvoorbeeld op het werk) of als het gaat om boetes, minnelijke schikkingen of administratieve geschillen. Je krijgt via onze rechtsbijstand hulp van een advocaat om je schadevergoeding te claimen, daarnaast nemen wij de gerechtskosten op ons. Zie hier drie concrete voorbeelden: - Een auto rijdt in op je woning; - Een losgeslagen paard loopt jou aan en je loopt stevige verwondingen op; - Je wordt tijdens het fietsen aangereden en komt in het ziekenhuis terecht met lichte verwondingen.

Algemeen

Wanneer jij, iemand van je gezin of je huisdier schade toebrengen aan een derde, een persoon die niet in je gezin zit, moet je deze schade vergoeden. De verzekering die tussenkomt in de kosten heet de familiale verzekering.

Corona Direct komt tussen in de kosten bij schade wereldwijd veroorzaakt door: - Je huisdieren; - Jezelf of gezinsleden die een (elektrische) fiets of ander niet-gemotoriseerd voertuig gebruiken; - Jezelf of gezinsleden die een hotelkamer of ziekenhuiskamer beschadigen; - Jezelf of gezinsleden die met drones schade veroorzaken; - Je kinderen die in hun vrije tijd gratis of betaalde diensten presteren. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je graag door naar de infofiches.

Corona Direct komt niet tussen in de kosten bij: - Schade aan derde in een professionele omgeving; - Schade aan eigen spullen of iemand van binnen het gezin geraakt verwond; - Opzettelijke beschadiging van spullen of materiaal van anderen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je graag door naar de infofiches.

Na een geluk ontstaat er regelmatig onenigheid over wie verantwoordelijk was of over het bedrag van de schade. Op dat moment kan je overwegen een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal je belangen verdedigen. Hij zal eerst onderzoeken of een minnelijk schikking mogelijk is, indien dit niet lukt zal je advocaat een gerechtsprocedure opstarten. In deze gevallen kan je je vaak beroepen op een rechtsbijstandverzekeringen.

Wij nemen de kosten van een advocaat op ons als een geschil betreft lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt werd in het kader van een contractuele relatie (bijvoorbeeld op het werk) of als het gaat om boetes, minnelijke schikkingen of administratieve geschillen. Je krijgt via onze rechtsbijstand hulp van een advocaat om je schadevergoeding te claimen, daarnaast nemen wij de gerechtskosten op ons. Zie hier drie concrete voorbeelden: - Een auto rijdt in op je woning; - Een losgeslagen paard loopt jou aan en je loopt stevige verwondingen op; - Je wordt tijdens het fietsen aangereden en komt in het ziekenhuis terecht met lichte verwondingen.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder