Bereken je premie online voor je familiale verzekering

Hoe berekenen en verzekeren wij?

Net als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België toetst ook Corona Direct Verzekeringen je verzekeringsaanvraag vooraf aan een aantal criteria (de zogenaamde ‘segmentatie- en acceptatiecriteria’). Zo kunnen we het risico op schade beter inschatten en gebeurt het af en toe dat we je helaas niet (meer) kunnen verzekeren.  Er zijn ook criteria die je premie beïnvloeden (de ‘tarificatiecriteria’): die gegevens bepalen mee je verzekeringspremie.

Over jou

Voor segmentatie en acceptatie letten we op je woonplaats, je thuissituatie en je (schade-)verleden. 

Voor een juiste tarificatie zijn je leeftijd en de samenstelling van je gezin van belang.

Over onze contracten

  • Corona Direct Verzekeringen verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven.
  • Elk verzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag door jou wordt opgezegd.
  • Verandert je gezinssituatie tijdens de looptijd van je contract? Dan zou het kunnen dat je premie aangepast of je Familiale Verzekering stopgezet wordt.
  • Voor een gespreide betaling van je verzekeringspremie (bv. per maand) kunnen extra kosten aangerekend worden.

De publicatie van de bovenstaande informatie is conform art. 45 van de wet van 4 april 2014 over verzekeringen. 

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder