Bereken je premie online voor je hondenverzekering

Hoe berekenen en verzekeren wij?

Net als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België toetst ook Corona Direct Verzekeringen je verzekeringsaanvraag vooraf aan een aantal criteria (de zogenaamde ‘segmentatie- en acceptatiecriteria’). Zo kunnen we het risico op schade beter inschatten en gebeurt het af en toe dat we je hond helaas niet (meer) kunnen verzekeren. Er zijn ook criteria die je premie beïnvloeden (de ‘tarificatiecriteria’): die gegevens bepalen mee je verzekeringspremie.

Over je hond

Voor segmentatie en acceptatie letten we op de leeftijd, het medisch dossier, de plaats in het gezin (familiehond, getrainde waakhond, …)

Voor een juiste tarificatie tellen bijvoorbeeld het ras, de leeftijd, de prijs die je voor hem betaald hebt en de verzekeringsformule die je kiest.

Over de omvang van de waarborg

Er zijn specifieke (combinaties van) factoren die bepalen welk bedrag Corona Direct Verzekeringen voor de medische behandeling van je hond uitbetaalt. Sommige zijn contractueel bepaald (de datum waarop je hond behandeld is, de verzekeringsformule die je voor je hond gekozen hebt), andere gaan over je hond (ziektes voor de start van de verzekering, is je hond een familiehond, een getrainde waakhond of een professionele wedstrijdhond).

Over onze contracten

  • Corona Direct Verzekeringen verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven.
  • Elk verzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag door jou wordt opgezegd.
  • Voor een maandelijkse betaling van je verzekeringspremie wordt 2% extra kosten aangerekend.

De publicatie van de bovenstaande informatie is conform art. 45 van de wet van 4 april 2014 over verzekeringen.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder