Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder

FAQ Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering spaar je gedurende 10, 15 of 20 jaar een bedrag naar keuze dat na je overlijden wordt uitgekeerd aan je naasten of je begrafenisondernemer. Dat bedrag vermeerdert elk jaar met 1% als je kiest voor een periodieke betaling en met 0,25% als je kiest voor een eenmalige betaling. Als je overlijdt voordat je het volledige bedrag gespaard had, ontvangen de begunstigden toch het verzekerde kapitaal. Dit geld kan gebruikt worden om je begrafenis of crematie te bekostigen. Zo hoeven je nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken en kunnen ze zich toeleggen op het rouwproces.

Een begrafenis kost gemiddeld tussen de € 4.600 en € 6.000 en kan met de koffietafel en andere zaken zelfs oplopen tot € 10.000.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een uitvaartverzekering te kunnen afsluiten. Je kan wel een verzekering afsluiten voor een andere persoon, die jonger dan 18 jaar is. Je eigen kinderen (vanaf 6 maanden oud) zijn automatisch meeverzekerd voor een vast kapitaal van € 2.500. Er is geen maximumleeftijd om onze uitvaartverzekering af te sluiten. Het is wel zo dat je tot 75 jaar kan kiezen uit een periodieke of eenmalige betaling. Na 75 jaar kan je enkel kiezen voor de eenmalige premiebetaling, ook wel de koopsom genoemd.

Nee, wat jouw gezondheidssituatie ook is, je bent altijd welkom. We vragen geen medisch attest op.

Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd. Dit geldt vanaf ze 6 maanden oud zijn.

We verkopen helaas geen verzekeringen aan personen die langer dan 2 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven, tenzij de hoofdverblijfplaats België blijft en de overschrijving via een Belgische rekening gebeurt.

Je kiest zelf voor welk bedrag je een verzekering wilt afsluiten en hoe je hiervoor wilt betalen: maandelijks of jaarlijks. Je premie wordt nooit verhoogd.

Als je in het buitenland zou overlijden, betalen we de repatriëring van je lichaam naar België tot € 7.500. Deze last komt dus niet terecht bij je familie. Je kinderen tot 18 jaar zijn inbegrepen in de repatriëring.

Je bent vanaf de eerste betaling van je premie verzekerd. Bij overlijden door een ongeval, keren we het volledige kapitaal uit.

Wanneer je overlijdt door ziekte tijdens de eerste twee jaar na de startdatum van de premie, betalen we een beperkt bedrag uit:

  • 1 tot 6 maanden: de som van je reeds betaalde premies
  • 6 tot 12 maanden: 25% van het verzekerd kapitaal
  • 12 tot 18 maanden: 50% van het verzekerd kapitaal
  • 18 tot 24 maanden: 75% van het verzekerd kapitaal
  • vanaf 24 maanden: 100% van het verzekerd kapitaal

Zelfdoding en euthanasie tijdens het eerste dekkingsjaar of overlijden bij deelname aan rellen vergoeden we niet.

Ja, je betaalt een vaste maandelijkse of jaarlijkse premie.

Nee, je hebt de vrijheid om zelf een begrafenisondernemer uit te kiezen.

Bespreek eerst met je begrafenisondernemer de details en het budget van je begrafenis. Sluit dan een uitvaartverzekering af voor dit bedrag. De begunstigde krijgt bij overlijden van de verzekerde het gespaarde kapitaal uitgekeerd en kan zelf zijn keuze maken welke zaken hij hiermee bekostigt.

Het verzekerd bedrag kan uitgekeerd worden aan één van je naasten of aan je begrafenisondernemer. Je hebt zelf deze persoon als begunstigde aangeduid. We zien deze naam dan staan in je verzekeringsaanvraag en/of in de Bijzondere Voorwaarden. Als er geen begunstigde aangeduid is, wordt het verzekerd bedrag aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap uitbetaald.

Je informeert je verzekeraar met een schriftelijke opzeg en je stopt met je premie te betalen. Je hebt dan twee keuzes. Je laat het bedrag dat je tot dan gespaard hebt staan zodat je begunstigden dit ontvangen bij je overlijden, of je vraagt een uitbetaling aan. Door het vroegtijdig opvragen, zal dit bedrag een stuk lager liggen dan het gespaarde bedrag, dus dit is geen voordelige keuze.

Nee, je kan op elk moment je verzekering opzeggen. Er is geen sprake van een vervaldag zoals bij andere verzekeringen.

Het contract volledig of gedeeltelijk afkopen is alleen mogelijk als de theoretische afkoopwaarde hoger is dan 30 euro. Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen en ligt sowieso een stuk lager dan het gespaarde bedrag. Daarom raden we dit sterk af.

Algemeen

Met de Uitvaartverzekering spaar je gedurende 10, 15 of 20 jaar een bedrag naar keuze dat na je overlijden wordt uitgekeerd aan je naasten of je begrafenisondernemer. Dat bedrag vermeerdert elk jaar met 1% als je kiest voor een periodieke betaling en met 0,25% als je kiest voor een eenmalige betaling. Als je overlijdt voordat je het volledige bedrag gespaard had, ontvangen de begunstigden toch het verzekerde kapitaal. Dit geld kan gebruikt worden om je begrafenis of crematie te bekostigen. Zo hoeven je nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken en kunnen ze zich toeleggen op het rouwproces.

Een begrafenis kost gemiddeld tussen de € 4.600 en € 6.000 en kan met de koffietafel en andere zaken zelfs oplopen tot € 10.000.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een uitvaartverzekering te kunnen afsluiten. Je kan wel een verzekering afsluiten voor een andere persoon, die jonger dan 18 jaar is. Je eigen kinderen (vanaf 6 maanden oud) zijn automatisch meeverzekerd voor een vast kapitaal van € 2.500. Er is geen maximumleeftijd om onze uitvaartverzekering af te sluiten. Het is wel zo dat je tot 75 jaar kan kiezen uit een periodieke of eenmalige betaling. Na 75 jaar kan je enkel kiezen voor de eenmalige premiebetaling, ook wel de koopsom genoemd.

Nee, wat jouw gezondheidssituatie ook is, je bent altijd welkom. We vragen geen medisch attest op.

Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd. Dit geldt vanaf ze 6 maanden oud zijn.

We verkopen helaas geen verzekeringen aan personen die langer dan 2 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven, tenzij de hoofdverblijfplaats België blijft en de overschrijving via een Belgische rekening gebeurt.

Je kiest zelf voor welk bedrag je een verzekering wilt afsluiten en hoe je hiervoor wilt betalen: maandelijks of jaarlijks. Je premie wordt nooit verhoogd.

Als je in het buitenland zou overlijden, betalen we de repatriëring van je lichaam naar België tot € 7.500. Deze last komt dus niet terecht bij je familie. Je kinderen tot 18 jaar zijn inbegrepen in de repatriëring.

Je bent vanaf de eerste betaling van je premie verzekerd. Bij overlijden door een ongeval, keren we het volledige kapitaal uit.

Wanneer je overlijdt door ziekte tijdens de eerste twee jaar na de startdatum van de premie, betalen we een beperkt bedrag uit:

  • 1 tot 6 maanden: de som van je reeds betaalde premies
  • 6 tot 12 maanden: 25% van het verzekerd kapitaal
  • 12 tot 18 maanden: 50% van het verzekerd kapitaal
  • 18 tot 24 maanden: 75% van het verzekerd kapitaal
  • vanaf 24 maanden: 100% van het verzekerd kapitaal

Zelfdoding en euthanasie tijdens het eerste dekkingsjaar of overlijden bij deelname aan rellen vergoeden we niet.

Ja, je betaalt een vaste maandelijkse of jaarlijkse premie.

Nee, je hebt de vrijheid om zelf een begrafenisondernemer uit te kiezen.

Bespreek eerst met je begrafenisondernemer de details en het budget van je begrafenis. Sluit dan een uitvaartverzekering af voor dit bedrag. De begunstigde krijgt bij overlijden van de verzekerde het gespaarde kapitaal uitgekeerd en kan zelf zijn keuze maken welke zaken hij hiermee bekostigt.

Het verzekerd bedrag kan uitgekeerd worden aan één van je naasten of aan je begrafenisondernemer. Je hebt zelf deze persoon als begunstigde aangeduid. We zien deze naam dan staan in je verzekeringsaanvraag en/of in de Bijzondere Voorwaarden. Als er geen begunstigde aangeduid is, wordt het verzekerd bedrag aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap uitbetaald.

Je informeert je verzekeraar met een schriftelijke opzeg en je stopt met je premie te betalen. Je hebt dan twee keuzes. Je laat het bedrag dat je tot dan gespaard hebt staan zodat je begunstigden dit ontvangen bij je overlijden, of je vraagt een uitbetaling aan. Door het vroegtijdig opvragen, zal dit bedrag een stuk lager liggen dan het gespaarde bedrag, dus dit is geen voordelige keuze.

Nee, je kan op elk moment je verzekering opzeggen. Er is geen sprake van een vervaldag zoals bij andere verzekeringen.

Het contract volledig of gedeeltelijk afkopen is alleen mogelijk als de theoretische afkoopwaarde hoger is dan 30 euro. Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen en ligt sowieso een stuk lager dan het gespaarde bedrag. Daarom raden we dit sterk af.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder