Verzekert Corona Direct jouw hond?

Net als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België toetst Corona Direct je verzekeringsaanvraag vooraf aan een aantal criteria (de zogenaamde ‘segmentatie- en acceptatiecriteria’). Zo kan een verzekeraar het risico op schade beter inschatten en gebeurt het af en toe dat we je hond helaas niet (meer) kunnen verzekeren. Er zijn ook criteria die je premie beïnvloeden: lees hier onze tarificatiecriteria.

Of je je hond bij Corona Direct kunt verzekeren, hangt af van zijn leeftijd, zijn medisch dossier en zijn plaats in je gezin (familiehond, getrainde waakhond, ...). Uit onze schadecijfers en onderzoeken blijkt dat die elementen een groter risico op schade vormen. 

Over onze contracten

Corona Direct verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven.

Elk verzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar.

De publicatie van de bovenstaande informatie is conform art. 45
van de wet van 4 april 2014 over verzekeringen.
 


De Hondenverzekering: krijg onverwachte dierenartskosten terugbetaald
Adviseur
Sluiten