Segmentatiecriteria voor de individuele overlijdensverzekering

Segmentatiecriteria voor de individuele overlijdensverzekering

Om de voorwaarden van uw individuele klassieke levensverzekering te bepalen, hanteren wij de acceptatiecriteria (AC), de criteria van omvang van de waarborg (OC) en de tarificatiecriteria als volgt (TC):

NB : voor de Uitvaartverzekering is enkel de criteria “uw leeftijd” van toepassing.

Uw leeftijd (AC, TC)

De kans op overlijden neemt toe naarmate u ouder wordt. Daarom kan uw leeftijd bij de afsluiting een invloed hebben op de acceptatie en op het premiebedrag.

Uw gezondheidstoestand (AC, OC, TC)

Uw huidige gezondheidstoestand geeft ons een indicatie van uw toekomstige overlijdensrisico en levensverwachting. Dit kan daarom een invloed hebben op de acceptatie en de omvang van de waarborg die wij u kunnen aanbieden, evenals het premiebedrag.

Uw beroep of sporten die u beoefent (AC, OC, TC)

Uw beroep of de sporten die u beoefent, door hun gevaarlijkheid, kunnen een invloed hebben op uw toekomstige overlijdensrisico en levensverwachting. Dit kan daarom een invloed hebben op de acceptatie en de omvang van de waarborg die wij u kunnen aanbieden, evenals het premiebedrag.

Het feit dat u al dan niet langdurig in het buitenland verblijft (AC, OC, TC)

Een verblijf in het buitenland, in functie van zijn duurtijd en de bestemming, kan uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting beïnvloeden. Dit kan daarom een invloed hebben op de acceptatie en de omvang van de waarborg die wij u kunnen aanbieden, evenals het premiebedrag.

Het feit dat u rookt of niet (AC, OC, TC)

Het feit dat u rookt of niet kan uw gezondheidstoestand beïnvloeden, met gevolgen op uw toekomstige overlijdensrisico en uw levensverwachting. Dit kan daarom een invloed hebben op het premiebedrag.

De hoogte van het verzekerd kapitaal (AC, OC, TC)

Hoe hoger het verzekerd kapitaal, hoe strenger de medische formaliteiten. Door strengere medische formaliteiten krijgen wij een betere indicatie van uw gezondheidstoestand en kunnen wij beter uw overlijdensrisico inschatten. Daardoor kunnen wij meer geschikte tarieven toepassen in functie van de overeenkomstige schijf van het verzekerd kapitaal. Bovendien zijn de respectievelijke kosten lager voor het beheer van aanzienlijke kapitalen ten opzichte van meer bescheiden kapitalen.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder