Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder

Alles wat je wil weten over onze autoverzekering

Je kan je premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als je jouw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren. Om via domiciliëring te betalen moet je een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsaanvragen. Als je al klant bent, sturen we het je op aanvraag via e-mail of met de post.

Jouw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder jouw verzekeringshistoriek. Dit schadeattest krijg je van jouw vroegere verzekeraar(s).

Als je de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en je van verzekeraar wenst te veranderen, zal jouw schadeattest je automatisch toegestuurd worden op het einde van jouw contract.

Was je in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet je bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. Je kan een duplicaat van jouw reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan jou afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in jouw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij de DIV. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform dienen ingeschreven te worden bij een kantoor van de DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van jouw voertuig bij de DIV op te sturen.

Hieronder vind je de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral dien je jouw geïmporteerd voertuig te presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen dien je over de volgende documenten te beschikken:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Om het voertuig bekend te maken in de DIV-databank kan je de technische gegevens ervan met een e-ID-kaartlezer “preregistreren” via de applicatie https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/ .
Als jouw voertuig niet gepreregistreerd is, dient jouw aanvraag tot inschrijving door de DIV te worden behandeld.

Vervolgens dient jouw voertuig naar de technische keuring voor verkoop te gaan waar je een aanvraag tot inschrijving zult krijgen. Dit hoeft enkel als je een voertuig invoert dat niet op jouw naam staat.
 
Vervolgens is het nodig dat je ons de volgende documenten toestuurt:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van jouw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, dien je ons bovenstaande documenten te sturen met de post.
Na ontvangst van jouw kenteken, dien je ons het nummer mee te delen, zodat we je jouw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

2. Geïmporteerde nieuwe auto

Als je een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder jou het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. Je hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen jouw voertuig inschrijven op Webdiv.
Wat gebeurt er als we jouw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet je je ervan verzekeren dat je voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neem je contact op met jouw garagehouder.

Stuur ons een e-mail naar klantendienst@coronadirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02/244.23.23. We zullen jou een duplicaat van jouw verzekeringskaart toesturen. Als deze afgelopen is, moet je jouw nieuwe premie betalen, zodat we jou een nieuwe verzekeringskaart kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving zal je gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto is de vorige eigenaar verplicht de auto laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Als je een voertuig koopt dat niet laten keuren is door de vorige eigenaar, dien je dit te doen met commerciële platen (Z-platen).

Als je klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen jouw voertuig voorlopig verzekeren, opdat je ermee naar de keuring voor verkoop kunt. 

De eigenaar van het voertuig dient bij de politie aangifte te doen van het verlies. Vervolgens dien je ons een kopie van de aangifte te sturen. We sturen je vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving dienen vervolgens naar de DIV toegestuurd te worden, waarna je een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien je maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dien je het deel dat nog in jouw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

De overdracht van een kenteken en/of voertuig is mogelijk:

 • Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind)
 • Tussen echtgenoten
 • Tussen wettelijk samenwonenden

Wij verstrekken je het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarnaar je je naar de DIV begeeft met:

 • Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn kenteken overdraagt aan persoon X
 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte)

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij de DIV of je kan je na afspraak naar de DIV begeven.

Je moet minstens één week voor jouw vertrek contact opnemen met ons. We zullen je dan een voorlopige verzekeringskaart opsturen voor de duur van jouw verblijf of stellen je alternatieve oplossingen voor.

Een kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Je eerste premie bepalen we op basis van het aantal kilometers dat jij denkt het komende jaar te zullen rijden. Bij de start van je contract vragen we je kilometerstand op. Op het einde van het verzekeringsjaar vragen we opnieuw je kilometerstand op en berekenen we je premie opnieuw op basis van het aantal kilometers dat je werkelijk hebt gereden.

Reed je minder dan geschat? Dan betalen we je het verschil terug. Meer gereden? Dan leg je bij en ben je nog steeds correct verzekerd. In de daaropvolgende jaren vragen we bij iedere vervaldag je kilometerstand op en maken we de berekening opnieuw. Zo betaal je steeds alleen voor de kilometers die je werkelijk hebt gereden.

Vanaf 25.000 kilometer per jaar krijg je een vlak tarief en moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. Reed je uiteindelijk toch minder dan 25.000 kilometer? Dan krijg je alsnog een deel van je premie terug. Zo krijg je steeds het meest voordelige tarief!

Als je meer rijdt dan aanvankelijk geschat, betaal je bij voor de extra gereden kilometers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van je kilometerstand aan het einde van het verzekeringsjaar. Je premie wordt dan opnieuw berekend op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers en het verschil betaal je bij.

Vanaf 25.000 kilometer moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. In elk geval ben je altijd verzekerd voor alle garanties die je hebt gekozen. Of je nu meer of minder rijdt dan geschat.

Op het vlak van waarborgen, formules en service is er geen verschil. De manier waarop je premie wordt berekend is wel anders. 

Bij een kilometerverzekering wordt je premie bepaald op basis van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt. Zo betaal je alleen voor de kilometers die je werkelijk aflegt.

Bij een klassieke autoverzekering ligt de premie vast en spelen het aantal gereden kilometers geen rol. Verandert je persoonlijke situatie en rijd je plots een stuk minder, dan zal je geen geld terugkrijgen. Daarom vinden wij een kilometerverzekering meer correct. Dankzij onze kilometerverzekering betaalden wij al 3 miljoen euro terug aan onze klanten die tijdens de pandemie minder kilometers aflegden.

Heb je geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Corona Direct beloont je daarvoor met een joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ jouw premie voor jouw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als je op het moment dat jouw verzekeringscontract bij ons van kracht gaat, kan aantonen dat je vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, word je automatisch een joker toegekend.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door jouw voertuig aangebracht zijn aan derden maar ook lichamelijke schade die door jouw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Corona Direct Verzekeringen biedt twee omniumverzekeringen aan: 

1. Kleine Omnium

Deze verzekering dekt je in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder franchise.

2. Full Omnium

Deze verzekering dekt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + materiële schade aan je voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van € 500 of € 250. 

Tijdens de eerste 20.000 gereden kilometers van je verzekeringsperiode, krijg je bij een totaal verlies (afhankelijk van de gekozen omnium formule) de verzekerde waarde, die in je verzekeringscontract vermeld staat, volledig terugbetaald. 

De waardevastheid is ook gewaarborgd gedurende de eerste 12 maanden van het contract ongeacht het aantal gereden kilometers. Na een periode 48 maanden vervalt de waardevastheid als er op dat moment nog geen 20.000 kilometers zijn gereden met de wagen.

We maken het even concreet: koop je een nieuw tweede voertuig waarmee je van plan bent slechts 5.000 km per jaar te rijden, dan krijg je bij een totaal verlies binnen de 4 jaar na het afsluiten van je contract de volledige factuurwaarde van je voertuig uitbetaald. Deze formule die voor extra bescherming zorgt is uniek op de markt!

Na afloop van de 20.000 kilometers of wanneer de periode van minimaal 12 maanden en maximaal 48 maanden is verlopen, wordt de restwaarde van je wagen berekend door middel van een onafhankelijke expertise die de werkelijke waarde bepaald. 

De restwaarde van je voertuig wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Een onafhankelijke expert gaat na hoeveel je wagen op het moment van totaal verlies waard is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig. We garanderen een restwaarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Het kan interessant zijn om de verzekerde waarde van je voertuig met 10% te verhogen indien je een mooie korting hebt gekregen bij de aankoop van je wagen. In het geval van een totaal verlies krijg je dan ook 10% extra uitbetaald.

We bieden inderdaad een kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen omniumverzekering aan voor oldtimers.

Een aanhangwagen van minder dan 750 kg is gratis verzekerd in de Burgerlijke Aansprakelijkheid van je wagen. Wij verzekeren geen aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Deze optie garandeert dat jouw rechten verdedigd worden wanneer je een schadegeval lijdt of veroorzaakt. Ze dekt ook de kosten die verbonden zijn met deze garantie ten gevolge van een schadegeval (bv. advocatenhonoraria, experts, deurwaarders...). Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen.

Een bob-chauffeur is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met jou en die met jouw wagen rijdt, terwijl jij (of een persoon uit jouw huishouden) passagier bent. Elke bob-chauffeur is bij een ongeval gedekt door de optionele garantie voor bestuurders, ook al heb je deze garantie niet expliciet genomen.

Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een bob-chauffeur dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de bob-chauffeur. Deze dekking is automatische inbegrepen in jouw contract zonder verhoging van de premie.

Je bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Corona Direct profiteer je van de garantie 58+! Dat betekent dat we jouw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

De hoofdbestuurder is de persoon die het vaakst met de wagen zal rijden. Op basis van o.a. de leeftijd en de rijervaring van de hoofdbestuurder wordt de verzekeringspremie berekend. Het is mogelijk om een andere hoofdbestuurder op te geven, maar die moet wel op hetzelfde adres wonen als de persoon die het verzekeringscontract afsluit (= de verzekeringsnemer). 

Het is niet nodig dat een bob-chauffeur als bestuurder vermeld staat op je verzekeringscontract. Bij ons is elke bob-chauffeur bij een ongeval gedekt door de garantie voor bestuurders, ook al werd deze garantie niet expliciet genomen.

De factuurwaarde is het bedrag dat je effectief hebt betaald bij de aankoop van je wagen inclusief alle opties en BTW en na het toepassen van eventuele kortingen.

De factuurwaarde van je wagen heeft geen invloed op de premie voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

We bieden je altijd ons meest voordelige tarief, zelfs als je maar één polis hebt lopen bij ons. Zo behoud je jouw vrijheid als consument en zullen de tarieven van jouw verzekeringspolissen niet wijzigen, als je er een van opzegt.

Jouw kenteken/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, dient jouw aanvraag tot inschrijving met de post naar de DIV gestuurd te worden of kan je zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een kenteken en inschrijvingsbewijs kosten € 30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van jouw pakje. Als je al een kenteken hebt, ontvang je enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost € 26.

Indien je dit wenst, kunnen wij jouw huidige verzekering opzeggen voor jou. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving.

Het contract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het contract, als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het contract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als je wilt dat wij dat doen voor jou, hoef je alleen maar het opzegbericht in te vullen bij jouw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan te vinken.

Als je van auto verandert, kan je ten laatste 30 dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst jouw huidige verzekeraar dat je van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens jouw ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan.

Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij jouw verzekering op bij jouw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. Je krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Jouw contract bij ons begint wanneer jouw huidige contract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kan je jouw verzekeringscontract opzeggen. Je hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee je geïnformeerd wordt over de tariefstijging drie maanden om van verzekeraar te veranderen. In dat geval kan Corona Direct de verzekering in jouw naam opzeggen, als je het opzegbericht bij jouw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als je een Europese kentekenplaat hebt, hoef je niet te veranderen van kenteken. Als je nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van jouw nieuwe voertuig bij de DIV.

Ja, als je kan aantonen dat je vijf jaar verzekerd was zonder ongeval. Je moet ons gewoon een rijgeschiktheidsattest sturen dat afgegeven is door het CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.

Je kan contact opnemen met het CARA op het nummer 02/244.15.52 of via e-mail cara@vias.be om een afspraak te maken. De onderzoeken van het CARA zijn gratis. Goed om weten: eenmaal je verzekerd bent bij ons, profiteer je van de garantie ‘58+ verzekerd voor het leven’. Dat betekent dat we jouw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als je een kilometerverzekering hebt.

Je kan deze informatie ook mailen naar klantendienst@coronadirect.be Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wil je de garanties van jouw contract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@coronadirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we jouw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

Je kan jouw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van jouw contract. Als deze termijn voorbij is, kan je het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang. We bieden je de mogelijkheid om jouw contract maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor elk contract dat al één of meerdere jaren loopt. Jouw contract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door jouw volgende verzekeraar, volgens de geldende overeenkomst.

We zullen je het document ‘aanvraag tot inschrijving’ doorgeven, zodra we jouw ondertekende verzekeringsaanvraag ontvangen. Vervolgens begeef je je op afspraak naar de DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen)

Deel ons na ontvangst van jouw nummerplaat het kentekennummer dat je werd toegekend mee.

Ja, je kan jouw polis opschorten als je jouw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als je jouw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als je jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode je terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van jouw contract. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als je wilt dat jouw polis weer van kracht gaat moet worden.

Ja, als verzekeringsnemer ben je verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het contract gedekte risico. Je kan ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

Als je de garantie ‘vervangauto na ongeval’ hebt, heb je recht op het volgende:

 • Het takelen van jouw voertuig naar de garage van jouw keuze;
 • Het transport van ongedeerde passagiers naar hun woonplaats in België;
 • Een vervangauto gedurende maximum tien dagen.

Dit aantal dagen wordt uitgebreid tot twintig opeenvolgende dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer gerepareerd kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de reparaties hoger is dan de restwaarde van het voertuig. Als het voertuig gestolen is, wordt dit aantal dagen verlengd tot dertig opeenvolgende dagen.

Of je al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent. De garantie op een vervangauto geldt op voorwaarde dat deze garantie opgenomen is in jouw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Als je jouw voertuig laat herstellen bij een door Corona goedgekeurde garage, krijg je ook een vervangauto voor de duur van de reparatie.

Facturatie en documenten

Je kan je premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als je jouw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren. Om via domiciliëring te betalen moet je een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsaanvragen. Als je al klant bent, sturen we het je op aanvraag via e-mail of met de post.

Jouw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder jouw verzekeringshistoriek. Dit schadeattest krijg je van jouw vroegere verzekeraar(s).

Als je de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en je van verzekeraar wenst te veranderen, zal jouw schadeattest je automatisch toegestuurd worden op het einde van jouw contract.

Was je in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet je bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. Je kan een duplicaat van jouw reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan jou afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in jouw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij de DIV. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform dienen ingeschreven te worden bij een kantoor van de DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van jouw voertuig bij de DIV op te sturen.

Hieronder vind je de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral dien je jouw geïmporteerd voertuig te presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen dien je over de volgende documenten te beschikken:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Om het voertuig bekend te maken in de DIV-databank kan je de technische gegevens ervan met een e-ID-kaartlezer “preregistreren” via de applicatie https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/ .
Als jouw voertuig niet gepreregistreerd is, dient jouw aanvraag tot inschrijving door de DIV te worden behandeld.

Vervolgens dient jouw voertuig naar de technische keuring voor verkoop te gaan waar je een aanvraag tot inschrijving zult krijgen. Dit hoeft enkel als je een voertuig invoert dat niet op jouw naam staat.
 
Vervolgens is het nodig dat je ons de volgende documenten toestuurt:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van jouw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, dien je ons bovenstaande documenten te sturen met de post.
Na ontvangst van jouw kenteken, dien je ons het nummer mee te delen, zodat we je jouw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

2. Geïmporteerde nieuwe auto

Als je een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder jou het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. Je hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen jouw voertuig inschrijven op Webdiv.
Wat gebeurt er als we jouw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet je je ervan verzekeren dat je voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neem je contact op met jouw garagehouder.

Stuur ons een e-mail naar klantendienst@coronadirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02/244.23.23. We zullen jou een duplicaat van jouw verzekeringskaart toesturen. Als deze afgelopen is, moet je jouw nieuwe premie betalen, zodat we jou een nieuwe verzekeringskaart kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving zal je gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto is de vorige eigenaar verplicht de auto laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Als je een voertuig koopt dat niet laten keuren is door de vorige eigenaar, dien je dit te doen met commerciële platen (Z-platen).

Als je klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen jouw voertuig voorlopig verzekeren, opdat je ermee naar de keuring voor verkoop kunt. 

De eigenaar van het voertuig dient bij de politie aangifte te doen van het verlies. Vervolgens dien je ons een kopie van de aangifte te sturen. We sturen je vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving dienen vervolgens naar de DIV toegestuurd te worden, waarna je een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien je maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dien je het deel dat nog in jouw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

De overdracht van een kenteken en/of voertuig is mogelijk:

 • Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind)
 • Tussen echtgenoten
 • Tussen wettelijk samenwonenden

Wij verstrekken je het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarnaar je je naar de DIV begeeft met:

 • Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn kenteken overdraagt aan persoon X
 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte)

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij de DIV of je kan je na afspraak naar de DIV begeven.

Je moet minstens één week voor jouw vertrek contact opnemen met ons. We zullen je dan een voorlopige verzekeringskaart opsturen voor de duur van jouw verblijf of stellen je alternatieve oplossingen voor.

Formules en dekking

Een kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Je eerste premie bepalen we op basis van het aantal kilometers dat jij denkt het komende jaar te zullen rijden. Bij de start van je contract vragen we je kilometerstand op. Op het einde van het verzekeringsjaar vragen we opnieuw je kilometerstand op en berekenen we je premie opnieuw op basis van het aantal kilometers dat je werkelijk hebt gereden.

Reed je minder dan geschat? Dan betalen we je het verschil terug. Meer gereden? Dan leg je bij en ben je nog steeds correct verzekerd. In de daaropvolgende jaren vragen we bij iedere vervaldag je kilometerstand op en maken we de berekening opnieuw. Zo betaal je steeds alleen voor de kilometers die je werkelijk hebt gereden.

Vanaf 25.000 kilometer per jaar krijg je een vlak tarief en moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. Reed je uiteindelijk toch minder dan 25.000 kilometer? Dan krijg je alsnog een deel van je premie terug. Zo krijg je steeds het meest voordelige tarief!

Als je meer rijdt dan aanvankelijk geschat, betaal je bij voor de extra gereden kilometers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van je kilometerstand aan het einde van het verzekeringsjaar. Je premie wordt dan opnieuw berekend op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers en het verschil betaal je bij.

Vanaf 25.000 kilometer moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. In elk geval ben je altijd verzekerd voor alle garanties die je hebt gekozen. Of je nu meer of minder rijdt dan geschat.

Op het vlak van waarborgen, formules en service is er geen verschil. De manier waarop je premie wordt berekend is wel anders. 

Bij een kilometerverzekering wordt je premie bepaald op basis van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt. Zo betaal je alleen voor de kilometers die je werkelijk aflegt.

Bij een klassieke autoverzekering ligt de premie vast en spelen het aantal gereden kilometers geen rol. Verandert je persoonlijke situatie en rijd je plots een stuk minder, dan zal je geen geld terugkrijgen. Daarom vinden wij een kilometerverzekering meer correct. Dankzij onze kilometerverzekering betaalden wij al 3 miljoen euro terug aan onze klanten die tijdens de pandemie minder kilometers aflegden.

Heb je geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Corona Direct beloont je daarvoor met een joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ jouw premie voor jouw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als je op het moment dat jouw verzekeringscontract bij ons van kracht gaat, kan aantonen dat je vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, word je automatisch een joker toegekend.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door jouw voertuig aangebracht zijn aan derden maar ook lichamelijke schade die door jouw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Corona Direct Verzekeringen biedt twee omniumverzekeringen aan: 

1. Kleine Omnium

Deze verzekering dekt je in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder franchise.

2. Full Omnium

Deze verzekering dekt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + materiële schade aan je voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van € 500 of € 250. 

Tijdens de eerste 20.000 gereden kilometers van je verzekeringsperiode, krijg je bij een totaal verlies (afhankelijk van de gekozen omnium formule) de verzekerde waarde, die in je verzekeringscontract vermeld staat, volledig terugbetaald. 

De waardevastheid is ook gewaarborgd gedurende de eerste 12 maanden van het contract ongeacht het aantal gereden kilometers. Na een periode 48 maanden vervalt de waardevastheid als er op dat moment nog geen 20.000 kilometers zijn gereden met de wagen.

We maken het even concreet: koop je een nieuw tweede voertuig waarmee je van plan bent slechts 5.000 km per jaar te rijden, dan krijg je bij een totaal verlies binnen de 4 jaar na het afsluiten van je contract de volledige factuurwaarde van je voertuig uitbetaald. Deze formule die voor extra bescherming zorgt is uniek op de markt!

Na afloop van de 20.000 kilometers of wanneer de periode van minimaal 12 maanden en maximaal 48 maanden is verlopen, wordt de restwaarde van je wagen berekend door middel van een onafhankelijke expertise die de werkelijke waarde bepaald. 

De restwaarde van je voertuig wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Een onafhankelijke expert gaat na hoeveel je wagen op het moment van totaal verlies waard is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig. We garanderen een restwaarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Het kan interessant zijn om de verzekerde waarde van je voertuig met 10% te verhogen indien je een mooie korting hebt gekregen bij de aankoop van je wagen. In het geval van een totaal verlies krijg je dan ook 10% extra uitbetaald.

We bieden inderdaad een kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen omniumverzekering aan voor oldtimers.

Een aanhangwagen van minder dan 750 kg is gratis verzekerd in de Burgerlijke Aansprakelijkheid van je wagen. Wij verzekeren geen aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Deze optie garandeert dat jouw rechten verdedigd worden wanneer je een schadegeval lijdt of veroorzaakt. Ze dekt ook de kosten die verbonden zijn met deze garantie ten gevolge van een schadegeval (bv. advocatenhonoraria, experts, deurwaarders...). Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen.

Een bob-chauffeur is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met jou en die met jouw wagen rijdt, terwijl jij (of een persoon uit jouw huishouden) passagier bent. Elke bob-chauffeur is bij een ongeval gedekt door de optionele garantie voor bestuurders, ook al heb je deze garantie niet expliciet genomen.

Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een bob-chauffeur dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de bob-chauffeur. Deze dekking is automatische inbegrepen in jouw contract zonder verhoging van de premie.

Je bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Corona Direct profiteer je van de garantie 58+! Dat betekent dat we jouw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

De hoofdbestuurder is de persoon die het vaakst met de wagen zal rijden. Op basis van o.a. de leeftijd en de rijervaring van de hoofdbestuurder wordt de verzekeringspremie berekend. Het is mogelijk om een andere hoofdbestuurder op te geven, maar die moet wel op hetzelfde adres wonen als de persoon die het verzekeringscontract afsluit (= de verzekeringsnemer). 

Het is niet nodig dat een bob-chauffeur als bestuurder vermeld staat op je verzekeringscontract. Bij ons is elke bob-chauffeur bij een ongeval gedekt door de garantie voor bestuurders, ook al werd deze garantie niet expliciet genomen.

De factuurwaarde is het bedrag dat je effectief hebt betaald bij de aankoop van je wagen inclusief alle opties en BTW en na het toepassen van eventuele kortingen.

De factuurwaarde van je wagen heeft geen invloed op de premie voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

We bieden je altijd ons meest voordelige tarief, zelfs als je maar één polis hebt lopen bij ons. Zo behoud je jouw vrijheid als consument en zullen de tarieven van jouw verzekeringspolissen niet wijzigen, als je er een van opzegt.

Jouw kenteken/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, dient jouw aanvraag tot inschrijving met de post naar de DIV gestuurd te worden of kan je zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een kenteken en inschrijvingsbewijs kosten € 30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van jouw pakje. Als je al een kenteken hebt, ontvang je enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost € 26.

Overstappen

Indien je dit wenst, kunnen wij jouw huidige verzekering opzeggen voor jou. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving.

Het contract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het contract, als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het contract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als je wilt dat wij dat doen voor jou, hoef je alleen maar het opzegbericht in te vullen bij jouw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan te vinken.

Als je van auto verandert, kan je ten laatste 30 dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst jouw huidige verzekeraar dat je van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens jouw ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan.

Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij jouw verzekering op bij jouw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. Je krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Jouw contract bij ons begint wanneer jouw huidige contract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kan je jouw verzekeringscontract opzeggen. Je hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee je geïnformeerd wordt over de tariefstijging drie maanden om van verzekeraar te veranderen. In dat geval kan Corona Direct de verzekering in jouw naam opzeggen, als je het opzegbericht bij jouw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als je een Europese kentekenplaat hebt, hoef je niet te veranderen van kenteken. Als je nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van jouw nieuwe voertuig bij de DIV.

Ja, als je kan aantonen dat je vijf jaar verzekerd was zonder ongeval. Je moet ons gewoon een rijgeschiktheidsattest sturen dat afgegeven is door het CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.

Je kan contact opnemen met het CARA op het nummer 02/244.15.52 of via e-mail cara@vias.be om een afspraak te maken. De onderzoeken van het CARA zijn gratis. Goed om weten: eenmaal je verzekerd bent bij ons, profiteer je van de garantie ‘58+ verzekerd voor het leven’. Dat betekent dat we jouw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als je een kilometerverzekering hebt.

Je kan deze informatie ook mailen naar klantendienst@coronadirect.be Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wil je de garanties van jouw contract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@coronadirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we jouw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

Je kan jouw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van jouw contract. Als deze termijn voorbij is, kan je het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang. We bieden je de mogelijkheid om jouw contract maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor elk contract dat al één of meerdere jaren loopt. Jouw contract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door jouw volgende verzekeraar, volgens de geldende overeenkomst.

We zullen je het document ‘aanvraag tot inschrijving’ doorgeven, zodra we jouw ondertekende verzekeringsaanvraag ontvangen. Vervolgens begeef je je op afspraak naar de DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen)

Deel ons na ontvangst van jouw nummerplaat het kentekennummer dat je werd toegekend mee.

Ja, je kan jouw polis opschorten als je jouw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als je jouw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als je jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode je terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van jouw contract. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als je wilt dat jouw polis weer van kracht gaat moet worden.

Ja, als verzekeringsnemer ben je verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het contract gedekte risico. Je kan ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

Schade of Ongeval

Als je de garantie ‘vervangauto na ongeval’ hebt, heb je recht op het volgende:

 • Het takelen van jouw voertuig naar de garage van jouw keuze;
 • Het transport van ongedeerde passagiers naar hun woonplaats in België;
 • Een vervangauto gedurende maximum tien dagen.

Dit aantal dagen wordt uitgebreid tot twintig opeenvolgende dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer gerepareerd kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de reparaties hoger is dan de restwaarde van het voertuig. Als het voertuig gestolen is, wordt dit aantal dagen verlengd tot dertig opeenvolgende dagen.

Of je al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent. De garantie op een vervangauto geldt op voorwaarde dat deze garantie opgenomen is in jouw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Als je jouw voertuig laat herstellen bij een door Corona goedgekeurde garage, krijg je ook een vervangauto voor de duur van de reparatie.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder