Alles wat je wil weten over onze autoverzekering

U kunt uw premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als u uw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren. Om via domiciliëring te betalen moet u een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsaanvragen. Als u al klant bent, sturen we het u op aanvraag via e-mail of met de post.

Uw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder uw verzekeringshistoriek. Dit schadeattest krijgt u van uw vroegere verzekeraar(s).

Als u de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en u van verzekeraar wenst te veranderen, zal uw schadeattest u automatisch toegestuurd worden op het einde van uw contract.

Was u in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet u bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. U kunt een duplicaat van uw reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan u afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in uw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij DIV.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen moet u over de volgende documenten beschikken:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Vervolgens moet uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met: 

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.
Wat gebeurt er als we uw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet u zich ervan verzekeren dat u voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw garagehouder.

Stuur ons een e-mail naar klantendienst@coronadirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02/244.23.23. We zullen u een duplicaat van uw verzekeringskaart toesturen. Als deze afgelopen is, moet u uw nieuwe premie betalen, zodat we u een nieuwe verzekeringskaart kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving moet u gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto moet de vorige eigenaar de auto laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Als u een voertuig koopt dat niet laten keuren is door de vorige eigenaar, moet u dit doen met commerciële platen (Z-platen).

Als u klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen uw voertuig voorlopig verzekeren, opdat u ermee naar de keuring voor verkoop kunt. Opgelet: in dit geval moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van het kenteken waarmee de technische keuring gedaan werd.

De eigenaar van het voertuig moet bij de politie aangifte doen van het verlies. Vervolgens moet ons een kopie van de aangifte gestuurd worden. We sturen u vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving moeten vervolgens naar de DIV toegestuurd worden, waarna u een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien u maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dient u het deel dat nog in uw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van Webdiv moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van uw voertuig bij DIV op te sturen.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Ga met uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
           

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.

De overdracht van een kenteken en/of voertuig is mogelijk: - Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind)

 • Tussen echtgenoten
 • Tussen wettelijk samenwonenden

Wij verstrekken u het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarnaar u zich naar DIV begeeft met: - Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn kenteken overdraagt aan persoon X

 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte)

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij DIV of u kunt zich na afspraak naar DIV begeven.

U moet minstens één week voor uw vertrek contact opnemen met ons. We zullen u dan een voorlopige verzekeringskaart opsturen voor de duur van uw verblijf of stellen u alternatieve oplossingen voor.

Een kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat u elk jaar rijdt. De premie bestaat uit een vast deel (dat de risico's dekt die geen verband houden met de gereden kilometers) en een variabel deel (dat afhangt van de gereden kilometers).

De eerste kilometerstand wordt meegedeeld op het moment dat uw contract van kracht gaat. In de daaropvolgende jaren wordt u op de vervaldatum van uw contract gevraagd ons de kilometerstand op dat moment mee te delen.

Als u minder kilometers hebt gereden dan voorzien, betalen wij u het niet gebruikte variabele deel van de premie terug. Als u echter meer gereden hebt, ontvangt u een bijkomende factuur, berekend op het variabele deel dat aangegeven is in uw offerte. Vanaf 25.000 km verhoogt het variabele deel van de premie niet meer.

Als u meer dan voorzien rijdt, betaalt u voor de extra gereden kilometers. Als u minder rijdt dan voorzien, betalen wij het equivalent van die kilometers terug. Het bedrag hangt af van de premie alsook van de gekozen garanties. U vindt het exacte bedrag per 100 km in uw contract. In elk geval bent u altijd verzekerd voor alle garanties die u hebt gekozen. Vanaf 25.000 km verhoogt het variabele deel van de premie niet meer.

Er is geen enkel verschil wat garanties en aangeboden diensten betreft. Alleen de manier waarop de premie wordt berekend is anders. Bij een kilometerverzekering wordt uw premie berekend op basis van de kilometers die u jaarlijks rijdt. Bij een klassieke verzekering is de premie vast en hangt deze niet af van het aantal gereden kilometers.

Hebt u geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Corona Direct Verzekeringen beloont u daarvoor met een joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ uw premie voor uw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als u op het moment dat uw verzekeringscontract bij ons van kracht gaat, kunt aantonen dat u vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, wordt u automatisch een joker toegekend.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door uw voertuig aangebracht zijn aan derden maar ook lichamelijke schade die door uw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Corona Direct Verzekeringen biedt drie omniumverzekeringen aan:

1. Kleine Omnium

Deze verzekering dekt u in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder enige franchise.

2. Kleine Omnium Plus

Deze verzekering biedt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + vergoeding van een totaal verlies van uw voertuig bij schade met fout, schade zonder derden of in geval van vandalisme. Er is geen franchise als u het beschadigd voertuig vervangt en klant blijft bij Corona Direct. Anders geldt er een franchise van € 500 bij een totaal verlies.

3. Full Omnium

Deze verzekering dekt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + materiele schade aan uw voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van € 250, € 500 of € 750 of een Engelse vrijstelling van € 500 (naar keuze). Bij de Engelse vrijstelling wordt een schadegeval van meer dan € 500 volledig terugbetaald, dus vanaf de eerste cent.

De restwaarde van uw voertuig is gebaseerd op de verzekerde waarde die als volgt bepaald wordt: catalogusprijs van het nieuwe voertuig + opties en accessoires, alles exclusief btw en zonder aftrek van eventuele kortingen.

Voor een voertuig waarvan de omniumverzekering bij ons minder dan twee jaar na de eerste ingebruikname beginnen te lopen is: De restwaarde van een voertuig van maximum vijf jaar wordt berekend op basis van de door u gekozen en in de verzekeringsaanvraag vermelde aflossingsperiode. Er bestaan twee verschillende methodes:

 • Bij de eerste methode vermindert de verzekerde waarde elke maand met 1,25%, vanaf de datum van eerste ingebruikname;
 • Bij de tweede methode is de restwaarde gelijk aan de verzekerde waarde tijdens de twaalf eerste maanden vanaf de datum van eerste ingebruikname. De dertiende maand bedraagt de restwaarde 93% van de verzekerde waarde.

Vervolgens verliest het voertuig elke maand 1% van zijn waarde. Vanaf de 61e maand wordt de restwaarde bepaald door een expert (=werkelijke waarde), op basis van de leeftijd, de kilometerstand en de algemene staat van het voertuig. We garanderen een vaste waarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Voor een voertuig van meer dan twee jaar op het moment dat de verzekering bij Corona ingaat: Het voertuig wordt verzekerd voor de werkelijke waarde, zoals bepaald door een expert. We garanderen een vaste waarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

We bieden inderdaad een kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen omniumverzekering aan voor oldtimers.

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • De afmetingen van het voertuig: maximum 2 meter hoog en 5 meter lang.
 • Het voertuig is bestemd voor privégebruik.

Nee, maar we verzekeren mobilhomes tegen een vaste premie waarbij geen rekening wordt gehouden met de gereden kilometers.

In het geval van een aanhangwagen van minder dan 750 kg, is deze gratis verzekerd en hoeft u daar niets voor te doen. Als uw aanhangwagen meer dan 750 kg weegt, moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen voor de aanhangwagen.

Deze optie garandeert dat uw rechten verdedigd worden wanneer u een schadegeval lijdt of veroorzaakt. Ze dekt ook de kosten die verbonden zijn met deze garantie ten gevolge van een schadegeval (bv. advocatenhonoraria, experts, deurwaarders...). Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen.

Een bob-chauffeur is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met u en die met uw wagen rijdt, terwijl u (of een persoon uit uw huishouden) passagier bent. Elke bob-chauffeur is bij een ongeval gedekt door de optionele garantie voor bestuurders, ook al hebt u deze garantie niet expliciet genomen.

Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een bob-chauffeur dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de bob-chauffeur. Deze dekking is automatische inbegrepen in uw contract zonder verhoging van de premie.

U bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Corona Direct profiteert u van de garantie 58+! Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Een occasionele bestuurder is een bestuurder die het voertuig minder dan vier keer per maand gebruikt. Een vaste bestuurder is een bestuurder die het voertuig meer dan drie keer per maand gebruikt. Alleen personen die op hetzelfde adres wonen als de persoon die de verzekering neemt, kunnen als bestuurders opgenomen worden in het verzekeringscontract.

Het is niet nodig dat een bob-chauffeur als bestuurder vermeld staat op uw verzekeringscontract. Bij ons is elke bob-chauffeur bij een ongeval gedekt door de garantie voor bestuurders, ook al werd deze garantie niet expliciet genomen.

De verzekerde waarde komt overeen met de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat, excl. btw, excl. kortingen en met opties. Ze moet alleen meegedeeld worden als u een omniumverzekering wenst te nemen. De waarde van het voertuig heeft geen invloed op de premies voor de burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

We bieden u altijd ons meest voordelige tarief, zelfs al u maar één polis hebt lopen bij ons. Zo behoudt u uw vrijheid als consument en zullen de tarieven van uw verzekeringspolissen niet wijzigen, als u er een van opzegt.

Uw kenteken/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, moet uw aanvraag tot inschrijving met de post naar DIV gestuurd worden of kunt u zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een kenteken en inschrijvingsbewijs kosten € 30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van uw pakje. Als u al een kenteken hebt, ontvangt u enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost € 26.

Indien u dit wenst, kunnen wij uw huidige verzekering opzeggen voor u. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving. Het contract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het contract, als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het contract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als u wilt dat wij dat doen voor u, hoeft u alleen maar het opzegbericht in te vullen bij uw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan te vinken.

Als u van auto verandert, kunt u ten laatste dertig dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst uw huidige verzekeraar dat u van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens uw ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan. Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij uw verzekering op bij uw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. U krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Uw contract bij ons begint wanneer uw huidige contract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kunt u uw verzekeringscontract opzeggen. U hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee u geïnformeerd wordt over de tariefstijging drie maanden om van verzekeraar te veranderen. In dat geval kan Corona Direct de verzekering in uw naam opzeggen, als u het opzegbericht bij uw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als u een Europese kentekenplaat hebt, hoeft u niet te veranderen van kenteken. Als u nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van uw nieuwe voertuig bij DIV.

Ja, als u kunt aantonen dat u vijf jaar verzekerd was zonder ongeval. U moet ons gewoon een rijgeschiktheidsattest sturen dat afgegeven is door het CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.

U kunt contact opnemen met het CARA op het nummer 02/244.15.52 of via e-mail cara@vias.be om een afspraak te maken. De onderzoeken van het CARA zijn gratis. Opgelet: eenmaal u verzekerd bent bij ons, profiteert u van de garantie ‘58+ verzekerd voor het leven’. Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als u een kilometerverzekering hebt.

U kunt ons deze informatie ook e-mailen naar klantendienst@coronadirect.be Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wilt u de garanties van uw contract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@coronadirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we uw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Als deze termijn voorbij is, kunt u het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang. We bieden u de mogelijkheid om uw contract maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor elk contract dat al één of meerdere jaren loopt. Uw contract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door uw volgende verzekeraar, volgens de geldende overeenkomst.

We zullen u het document ‘aanvraag tot inschrijving’ verstrekken, zodra we uw ondertekende verzekeringsaanvraag ontvangen. Vervolgens begeeft u zich op afspraak naar DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen)

Deel ons na ontvangst van uw nummerplaat het kentekennummer dat u werd toegekend mee.

Ja, u kunt uw polis opschorten als u uw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als u uw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als u jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode u terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als u wilt dat uw polis weer van kracht gaat moet worden.

Ja, als verzekeringsnemer bent u verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het contract gedekte risico. U kunt ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

Als u de garantie ‘vervangauto na ongeval’ hebt, hebt u recht op het volgende:

 • Het takelen van uw voertuig naar de garage van uw keuze;
 • Het transport van ongedeerde passagiers naar hun woonplaats in België;
 • Een vervangauto gedurende maximum tien dagen.

Dit aantal dagen wordt uitgebreid tot twintig opeenvolgende dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer gerepareerd kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de reparaties hoger is dan de restwaarde van het voertuig. Als het voertuig gestolen is, wordt dit aantal dagen verlengd tot dertig opeenvolgende dagen.

Of u al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent. De garantie op een vervangauto geldt op voorwaarde dat deze garantie opgenomen is in uw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Als u uw voertuig laat herstellen bij een door Corona goedgekeurde garage, krijgt u ook een vervangauto voor de duur van de reparatie.

Facturatie en documenten

U kunt uw premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als u uw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren. Om via domiciliëring te betalen moet u een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsaanvragen. Als u al klant bent, sturen we het u op aanvraag via e-mail of met de post.

Uw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder uw verzekeringshistoriek. Dit schadeattest krijgt u van uw vroegere verzekeraar(s).

Als u de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en u van verzekeraar wenst te veranderen, zal uw schadeattest u automatisch toegestuurd worden op het einde van uw contract.

Was u in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet u bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. U kunt een duplicaat van uw reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan u afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in uw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij DIV.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen moet u over de volgende documenten beschikken:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Vervolgens moet uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met: 

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.
Wat gebeurt er als we uw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet u zich ervan verzekeren dat u voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw garagehouder.

Stuur ons een e-mail naar klantendienst@coronadirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02/244.23.23. We zullen u een duplicaat van uw verzekeringskaart toesturen. Als deze afgelopen is, moet u uw nieuwe premie betalen, zodat we u een nieuwe verzekeringskaart kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving moet u gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto moet de vorige eigenaar de auto laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Als u een voertuig koopt dat niet laten keuren is door de vorige eigenaar, moet u dit doen met commerciële platen (Z-platen).

Als u klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen uw voertuig voorlopig verzekeren, opdat u ermee naar de keuring voor verkoop kunt. Opgelet: in dit geval moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van het kenteken waarmee de technische keuring gedaan werd.

De eigenaar van het voertuig moet bij de politie aangifte doen van het verlies. Vervolgens moet ons een kopie van de aangifte gestuurd worden. We sturen u vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving moeten vervolgens naar de DIV toegestuurd worden, waarna u een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien u maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dient u het deel dat nog in uw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van Webdiv moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van uw voertuig bij DIV op te sturen.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Ga met uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
           

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.

De overdracht van een kenteken en/of voertuig is mogelijk: - Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind)

 • Tussen echtgenoten
 • Tussen wettelijk samenwonenden

Wij verstrekken u het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarnaar u zich naar DIV begeeft met: - Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn kenteken overdraagt aan persoon X

 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte)

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij DIV of u kunt zich na afspraak naar DIV begeven.

U moet minstens één week voor uw vertrek contact opnemen met ons. We zullen u dan een voorlopige verzekeringskaart opsturen voor de duur van uw verblijf of stellen u alternatieve oplossingen voor.

Formules en dekking

Een kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat u elk jaar rijdt. De premie bestaat uit een vast deel (dat de risico's dekt die geen verband houden met de gereden kilometers) en een variabel deel (dat afhangt van de gereden kilometers).

De eerste kilometerstand wordt meegedeeld op het moment dat uw contract van kracht gaat. In de daaropvolgende jaren wordt u op de vervaldatum van uw contract gevraagd ons de kilometerstand op dat moment mee te delen.

Als u minder kilometers hebt gereden dan voorzien, betalen wij u het niet gebruikte variabele deel van de premie terug. Als u echter meer gereden hebt, ontvangt u een bijkomende factuur, berekend op het variabele deel dat aangegeven is in uw offerte. Vanaf 25.000 km verhoogt het variabele deel van de premie niet meer.

Als u meer dan voorzien rijdt, betaalt u voor de extra gereden kilometers. Als u minder rijdt dan voorzien, betalen wij het equivalent van die kilometers terug. Het bedrag hangt af van de premie alsook van de gekozen garanties. U vindt het exacte bedrag per 100 km in uw contract. In elk geval bent u altijd verzekerd voor alle garanties die u hebt gekozen. Vanaf 25.000 km verhoogt het variabele deel van de premie niet meer.

Er is geen enkel verschil wat garanties en aangeboden diensten betreft. Alleen de manier waarop de premie wordt berekend is anders. Bij een kilometerverzekering wordt uw premie berekend op basis van de kilometers die u jaarlijks rijdt. Bij een klassieke verzekering is de premie vast en hangt deze niet af van het aantal gereden kilometers.

Hebt u geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Corona Direct Verzekeringen beloont u daarvoor met een joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ uw premie voor uw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als u op het moment dat uw verzekeringscontract bij ons van kracht gaat, kunt aantonen dat u vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, wordt u automatisch een joker toegekend.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door uw voertuig aangebracht zijn aan derden maar ook lichamelijke schade die door uw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Corona Direct Verzekeringen biedt drie omniumverzekeringen aan:

1. Kleine Omnium

Deze verzekering dekt u in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder enige franchise.

2. Kleine Omnium Plus

Deze verzekering biedt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + vergoeding van een totaal verlies van uw voertuig bij schade met fout, schade zonder derden of in geval van vandalisme. Er is geen franchise als u het beschadigd voertuig vervangt en klant blijft bij Corona Direct. Anders geldt er een franchise van € 500 bij een totaal verlies.

3. Full Omnium

Deze verzekering dekt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + materiele schade aan uw voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van € 250, € 500 of € 750 of een Engelse vrijstelling van € 500 (naar keuze). Bij de Engelse vrijstelling wordt een schadegeval van meer dan € 500 volledig terugbetaald, dus vanaf de eerste cent.

De restwaarde van uw voertuig is gebaseerd op de verzekerde waarde die als volgt bepaald wordt: catalogusprijs van het nieuwe voertuig + opties en accessoires, alles exclusief btw en zonder aftrek van eventuele kortingen.

Voor een voertuig waarvan de omniumverzekering bij ons minder dan twee jaar na de eerste ingebruikname beginnen te lopen is: De restwaarde van een voertuig van maximum vijf jaar wordt berekend op basis van de door u gekozen en in de verzekeringsaanvraag vermelde aflossingsperiode. Er bestaan twee verschillende methodes:

 • Bij de eerste methode vermindert de verzekerde waarde elke maand met 1,25%, vanaf de datum van eerste ingebruikname;
 • Bij de tweede methode is de restwaarde gelijk aan de verzekerde waarde tijdens de twaalf eerste maanden vanaf de datum van eerste ingebruikname. De dertiende maand bedraagt de restwaarde 93% van de verzekerde waarde.

Vervolgens verliest het voertuig elke maand 1% van zijn waarde. Vanaf de 61e maand wordt de restwaarde bepaald door een expert (=werkelijke waarde), op basis van de leeftijd, de kilometerstand en de algemene staat van het voertuig. We garanderen een vaste waarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Voor een voertuig van meer dan twee jaar op het moment dat de verzekering bij Corona ingaat: Het voertuig wordt verzekerd voor de werkelijke waarde, zoals bepaald door een expert. We garanderen een vaste waarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

We bieden inderdaad een kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen omniumverzekering aan voor oldtimers.

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • De afmetingen van het voertuig: maximum 2 meter hoog en 5 meter lang.
 • Het voertuig is bestemd voor privégebruik.

Nee, maar we verzekeren mobilhomes tegen een vaste premie waarbij geen rekening wordt gehouden met de gereden kilometers.

In het geval van een aanhangwagen van minder dan 750 kg, is deze gratis verzekerd en hoeft u daar niets voor te doen. Als uw aanhangwagen meer dan 750 kg weegt, moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen voor de aanhangwagen.

Deze optie garandeert dat uw rechten verdedigd worden wanneer u een schadegeval lijdt of veroorzaakt. Ze dekt ook de kosten die verbonden zijn met deze garantie ten gevolge van een schadegeval (bv. advocatenhonoraria, experts, deurwaarders...). Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen.

Een bob-chauffeur is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met u en die met uw wagen rijdt, terwijl u (of een persoon uit uw huishouden) passagier bent. Elke bob-chauffeur is bij een ongeval gedekt door de optionele garantie voor bestuurders, ook al hebt u deze garantie niet expliciet genomen.

Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een bob-chauffeur dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de bob-chauffeur. Deze dekking is automatische inbegrepen in uw contract zonder verhoging van de premie.

U bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Corona Direct profiteert u van de garantie 58+! Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Een occasionele bestuurder is een bestuurder die het voertuig minder dan vier keer per maand gebruikt. Een vaste bestuurder is een bestuurder die het voertuig meer dan drie keer per maand gebruikt. Alleen personen die op hetzelfde adres wonen als de persoon die de verzekering neemt, kunnen als bestuurders opgenomen worden in het verzekeringscontract.

Het is niet nodig dat een bob-chauffeur als bestuurder vermeld staat op uw verzekeringscontract. Bij ons is elke bob-chauffeur bij een ongeval gedekt door de garantie voor bestuurders, ook al werd deze garantie niet expliciet genomen.

De verzekerde waarde komt overeen met de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat, excl. btw, excl. kortingen en met opties. Ze moet alleen meegedeeld worden als u een omniumverzekering wenst te nemen. De waarde van het voertuig heeft geen invloed op de premies voor de burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

We bieden u altijd ons meest voordelige tarief, zelfs al u maar één polis hebt lopen bij ons. Zo behoudt u uw vrijheid als consument en zullen de tarieven van uw verzekeringspolissen niet wijzigen, als u er een van opzegt.

Uw kenteken/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, moet uw aanvraag tot inschrijving met de post naar DIV gestuurd worden of kunt u zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een kenteken en inschrijvingsbewijs kosten € 30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van uw pakje. Als u al een kenteken hebt, ontvangt u enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost € 26.

Overstappen

Indien u dit wenst, kunnen wij uw huidige verzekering opzeggen voor u. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving. Het contract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het contract, als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het contract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als u wilt dat wij dat doen voor u, hoeft u alleen maar het opzegbericht in te vullen bij uw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan te vinken.

Als u van auto verandert, kunt u ten laatste dertig dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst uw huidige verzekeraar dat u van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens uw ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan. Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij uw verzekering op bij uw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. U krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Uw contract bij ons begint wanneer uw huidige contract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kunt u uw verzekeringscontract opzeggen. U hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee u geïnformeerd wordt over de tariefstijging drie maanden om van verzekeraar te veranderen. In dat geval kan Corona Direct de verzekering in uw naam opzeggen, als u het opzegbericht bij uw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als u een Europese kentekenplaat hebt, hoeft u niet te veranderen van kenteken. Als u nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van uw nieuwe voertuig bij DIV.

Ja, als u kunt aantonen dat u vijf jaar verzekerd was zonder ongeval. U moet ons gewoon een rijgeschiktheidsattest sturen dat afgegeven is door het CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.

U kunt contact opnemen met het CARA op het nummer 02/244.15.52 of via e-mail cara@vias.be om een afspraak te maken. De onderzoeken van het CARA zijn gratis. Opgelet: eenmaal u verzekerd bent bij ons, profiteert u van de garantie ‘58+ verzekerd voor het leven’. Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als u een kilometerverzekering hebt.

U kunt ons deze informatie ook e-mailen naar klantendienst@coronadirect.be Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wilt u de garanties van uw contract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@coronadirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we uw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Als deze termijn voorbij is, kunt u het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang. We bieden u de mogelijkheid om uw contract maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor elk contract dat al één of meerdere jaren loopt. Uw contract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door uw volgende verzekeraar, volgens de geldende overeenkomst.

We zullen u het document ‘aanvraag tot inschrijving’ verstrekken, zodra we uw ondertekende verzekeringsaanvraag ontvangen. Vervolgens begeeft u zich op afspraak naar DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen)

Deel ons na ontvangst van uw nummerplaat het kentekennummer dat u werd toegekend mee.

Ja, u kunt uw polis opschorten als u uw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als u uw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als u jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode u terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als u wilt dat uw polis weer van kracht gaat moet worden.

Ja, als verzekeringsnemer bent u verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het contract gedekte risico. U kunt ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

Schade of Ongeval

Als u de garantie ‘vervangauto na ongeval’ hebt, hebt u recht op het volgende:

 • Het takelen van uw voertuig naar de garage van uw keuze;
 • Het transport van ongedeerde passagiers naar hun woonplaats in België;
 • Een vervangauto gedurende maximum tien dagen.

Dit aantal dagen wordt uitgebreid tot twintig opeenvolgende dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer gerepareerd kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de reparaties hoger is dan de restwaarde van het voertuig. Als het voertuig gestolen is, wordt dit aantal dagen verlengd tot dertig opeenvolgende dagen.

Of u al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent. De garantie op een vervangauto geldt op voorwaarde dat deze garantie opgenomen is in uw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Als u uw voertuig laat herstellen bij een door Corona goedgekeurde garage, krijgt u ook een vervangauto voor de duur van de reparatie.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder