Alles wat je wil weten over onze autoverzekering

U kunt uw premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als u uw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren. Om via domiciliëring te betalen moet u een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsaanvragen. Als u al klant bent, sturen we het u op aanvraag via e-mail of met de post.

Uw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder uw verzekeringshistoriek. Dit schadeattest krijgt u van uw vroegere verzekeraar(s).

Als u de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en u van verzekeraar wenst te veranderen, zal uw schadeattest u automatisch toegestuurd worden op het einde van uw contract.

Was u in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet u bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. U kunt een duplicaat van uw reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan u afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in uw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij DIV.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen moet u over de volgende documenten beschikken:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Vervolgens moet uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met: 

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.
Wat gebeurt er als we uw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet u zich ervan verzekeren dat u voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw garagehouder.

Stuur ons een e-mail naar klantendienst@coronadirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02/244.23.23. We zullen u een duplicaat van uw verzekeringskaart toesturen. Als deze afgelopen is, moet u uw nieuwe premie betalen, zodat we u een nieuwe verzekeringskaart kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving moet u gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto moet de vorige eigenaar de auto laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Als u een voertuig koopt dat niet laten keuren is door de vorige eigenaar, moet u dit doen met commerciële platen (Z-platen).

Als u klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen uw voertuig voorlopig verzekeren, opdat u ermee naar de keuring voor verkoop kunt. Opgelet: in dit geval moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van het kenteken waarmee de technische keuring gedaan werd.

De eigenaar van het voertuig moet bij de politie aangifte doen van het verlies. Vervolgens moet ons een kopie van de aangifte gestuurd worden. We sturen u vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving moeten vervolgens naar de DIV toegestuurd worden, waarna u een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien u maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dient u het deel dat nog in uw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van Webdiv moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van uw voertuig bij DIV op te sturen.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Ga met uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
           

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.

De overdracht van een kenteken en/of voertuig is mogelijk: - Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind)

 • Tussen echtgenoten
 • Tussen wettelijk samenwonenden

Wij verstrekken u het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarnaar u zich naar DIV begeeft met: - Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn kenteken overdraagt aan persoon X

 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte)

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij DIV of u kunt zich na afspraak naar DIV begeven.

U moet minstens één week voor uw vertrek contact opnemen met ons. We zullen u dan een voorlopige verzekeringskaart opsturen voor de duur van uw verblijf of stellen u alternatieve oplossingen voor.

Een kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Je eerste premie bepalen we op basis van het aantal kilometers dat jij denkt het komende jaar te zullen rijden. Bij de start van je contract vragen we je kilometerstand op. Op het einde van het verzekeringsjaar vragen we opnieuw je kilometerstand op en berekenen we je premie opnieuw op basis van het aantal kilometers dat je werkelijk hebt gereden.

Reed je minder dan geschat? Dan betalen we je het verschil terug. Meer gereden? Dan leg je bij en ben je nog steeds correct verzekerd. In de daaropvolgende jaren vragen we bij iedere vervaldag je kilometerstand op en maken we de berekening opnieuw. Zo betaal je steeds alleen voor de kilometers die je werkelijk hebt gereden.

Vanaf 25.000 kilometer per jaar krijg je een vlak tarief en moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. Reed je uiteindelijk toch minder dan 25.000 kilometer? Dan krijg je alsnog een deel van je premie terug. Zo krijg je steeds het meest voordelige tarief!

Als je meer rijdt dan aanvankelijk geschat, betaal je bij voor de extra gereden kilometers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van je kilometerstand aan het einde van het verzekeringsjaar. Je premie wordt dan opnieuw berekend op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers en het verschil betaal je bij.

Vanaf 25.000 kilometer moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. In elk geval ben je altijd verzekerd voor alle garanties die je hebt gekozen. Of je nu meer of minder rijdt dan geschat.

Op het vlak van waarborgen, formules en service is er geen verschil. De manier waarop je premie wordt berekend is wel anders. 

Bij een kilometerverzekering wordt je premie bepaald op basis van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt. Zo betaal je alleen voor de kilometers die je werkelijk aflegt.

Bij een klassieke autoverzekering ligt de premie vast en spelen het aantal gereden kilometers geen rol. Verandert je persoonlijke situatie en rijd je plots een stuk minder, dan zal je geen geld terugkrijgen. Daarom vinden wij een kilometerverzekering meer correct. Dankzij onze kilometerverzekering betaalden wij al 3 miljoen euro terug aan onze klanten die tijdens de pandemie minder kilometers aflegden.

Hebt u geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Corona Direct Verzekeringen beloont u daarvoor met een joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ uw premie voor uw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als u op het moment dat uw verzekeringscontract bij ons van kracht gaat, kunt aantonen dat u vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, wordt u automatisch een joker toegekend.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door uw voertuig aangebracht zijn aan derden maar ook lichamelijke schade die door uw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Corona Direct Verzekeringen biedt twee omniumverzekeringen aan: 

1. Kleine Omnium

Deze verzekering dekt je in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder franchise.

2. Full Omnium

Deze verzekering dekt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + materiële schade aan je voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van € 500 of € 250. 

Tijdens de eerste 20.000 gereden kilometers van je verzekeringsperiode, krijg je bij een totaal verlies (afhankelijk van de gekozen omnium formule) de verzekerde waarde, die in je verzekeringscontract vermeld staat, volledig terugbetaald. 

De waardevastheid is ook gewaarborgd gedurende de eerste 12 maanden van het contract ongeacht het aantal gereden kilometers. Na een periode 48 maanden vervalt de waardevastheid als er op dat moment nog geen 20.000 kilometers zijn gereden met de wagen.

We maken het even concreet: koop je een nieuw tweede voertuig waarmee je van plan bent slechts 5.000 km per jaar te rijden, dan krijg je bij een totaal verlies binnen de 4 jaar na het afsluiten van je contract de volledige factuurwaarde van je voertuig uitbetaald. Deze formule die voor extra bescherming zorgt is uniek op de markt!

De 20.000 kilometer waardevastheid is geldig voor de formules: 

 • Kleine Omnium bij een totaal verlies door brand of diefstal. 
 • Full Omnium bij een totaalverlies door brand, diefstal of eigen fout. 

Na afloop van de 20.000 kilometers of wanneer de periode van minimaal 12 maanden en maximaal 48 maanden is verlopen, wordt de restwaarde van je wagen berekend door middel van een onafhankelijke expertise die de werkelijke waarde bepaald. 

De restwaarde van je voertuig wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Een onafhankelijke expert gaat na hoeveel je wagen op het moment van totaal verlies waard is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig. We garanderen een restwaarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Het kan interessant zijn om de verzekerde waarde van je voertuig met 10% te verhogen indien je een mooie korting hebt gekregen bij de aankoop van je wagen. In het geval van een totaal verlies krijg je dan ook 10% extra uitbetaald.

We bieden inderdaad een kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen omniumverzekering aan voor oldtimers.

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • De afmetingen van het voertuig: maximum 2 meter hoog en 5 meter lang.
 • Het voertuig is bestemd voor privégebruik.

Nee, maar we verzekeren mobilhomes tegen een vaste premie waarbij geen rekening wordt gehouden met de gereden kilometers.

Een aanhangwagen van minder dan 750 kg is gratis verzekerd in de Burgerlijke Aansprakelijkheid van je wagen. Wij verzekeren geen aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Deze optie garandeert dat uw rechten verdedigd worden wanneer u een schadegeval lijdt of veroorzaakt. Ze dekt ook de kosten die verbonden zijn met deze garantie ten gevolge van een schadegeval (bv. advocatenhonoraria, experts, deurwaarders...). Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen.

Een bob-chauffeur is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met u en die met uw wagen rijdt, terwijl u (of een persoon uit uw huishouden) passagier bent. Elke bob-chauffeur is bij een ongeval gedekt door de optionele garantie voor bestuurders, ook al hebt u deze garantie niet expliciet genomen.

Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een bob-chauffeur dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de bob-chauffeur. Deze dekking is automatische inbegrepen in uw contract zonder verhoging van de premie.

U bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Corona Direct profiteert u van de garantie 58+! Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

De hoofdbestuurder is de persoon die het vaakst met de wagen zal rijden. Op basis van o.a. de leeftijd en de rijervaring van de hoofdbestuurder wordt de verzekeringspremie berekend. Het is mogelijk om een andere hoofdbestuurder op te geven, maar die moet wel op hetzelfde adres wonen als de persoon die het verzekeringscontract afsluit (= de verzekeringsnemer). 

Het is niet nodig dat een bob-chauffeur als bestuurder vermeld staat op je verzekeringscontract. Bij ons is elke bob-chauffeur bij een ongeval gedekt door de garantie voor bestuurders, ook al werd deze garantie niet expliciet genomen.

De factuurwaarde is het bedrag dat je effectief hebt betaald bij de aankoop van je wagen inclusief alle opties en BTW en na het toepassen van eventuele kortingen.

De factuurwaarde van je wagen heeft geen invloed op de premie voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

We bieden u altijd ons meest voordelige tarief, zelfs al u maar één polis hebt lopen bij ons. Zo behoudt u uw vrijheid als consument en zullen de tarieven van uw verzekeringspolissen niet wijzigen, als u er een van opzegt.

Uw kenteken/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, moet uw aanvraag tot inschrijving met de post naar DIV gestuurd worden of kunt u zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een kenteken en inschrijvingsbewijs kosten € 30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van uw pakje. Als u al een kenteken hebt, ontvangt u enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost € 26.

Indien u dit wenst, kunnen wij uw huidige verzekering opzeggen voor u. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving. Het contract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het contract, als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het contract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als u wilt dat wij dat doen voor u, hoeft u alleen maar het opzegbericht in te vullen bij uw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan te vinken.

Als u van auto verandert, kunt u ten laatste dertig dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst uw huidige verzekeraar dat u van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens uw ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan. Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij uw verzekering op bij uw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. U krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Uw contract bij ons begint wanneer uw huidige contract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kunt u uw verzekeringscontract opzeggen. U hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee u geïnformeerd wordt over de tariefstijging drie maanden om van verzekeraar te veranderen. In dat geval kan Corona Direct de verzekering in uw naam opzeggen, als u het opzegbericht bij uw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als u een Europese kentekenplaat hebt, hoeft u niet te veranderen van kenteken. Als u nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van uw nieuwe voertuig bij DIV.

Ja, als u kunt aantonen dat u vijf jaar verzekerd was zonder ongeval. U moet ons gewoon een rijgeschiktheidsattest sturen dat afgegeven is door het CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.

U kunt contact opnemen met het CARA op het nummer 02/244.15.52 of via e-mail cara@vias.be om een afspraak te maken. De onderzoeken van het CARA zijn gratis. Opgelet: eenmaal u verzekerd bent bij ons, profiteert u van de garantie ‘58+ verzekerd voor het leven’. Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als u een kilometerverzekering hebt.

U kunt ons deze informatie ook e-mailen naar klantendienst@coronadirect.be Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wilt u de garanties van uw contract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@coronadirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we uw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Als deze termijn voorbij is, kunt u het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang. We bieden u de mogelijkheid om uw contract maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor elk contract dat al één of meerdere jaren loopt. Uw contract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door uw volgende verzekeraar, volgens de geldende overeenkomst.

We zullen u het document ‘aanvraag tot inschrijving’ verstrekken, zodra we uw ondertekende verzekeringsaanvraag ontvangen. Vervolgens begeeft u zich op afspraak naar DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen)

Deel ons na ontvangst van uw nummerplaat het kentekennummer dat u werd toegekend mee.

Ja, u kunt uw polis opschorten als u uw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als u uw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als u jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode u terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als u wilt dat uw polis weer van kracht gaat moet worden.

Ja, als verzekeringsnemer bent u verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het contract gedekte risico. U kunt ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

Als u de garantie ‘vervangauto na ongeval’ hebt, hebt u recht op het volgende:

 • Het takelen van uw voertuig naar de garage van uw keuze;
 • Het transport van ongedeerde passagiers naar hun woonplaats in België;
 • Een vervangauto gedurende maximum tien dagen.

Dit aantal dagen wordt uitgebreid tot twintig opeenvolgende dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer gerepareerd kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de reparaties hoger is dan de restwaarde van het voertuig. Als het voertuig gestolen is, wordt dit aantal dagen verlengd tot dertig opeenvolgende dagen.

Of u al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent. De garantie op een vervangauto geldt op voorwaarde dat deze garantie opgenomen is in uw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Als u uw voertuig laat herstellen bij een door Corona goedgekeurde garage, krijgt u ook een vervangauto voor de duur van de reparatie.

Facturatie en documenten

U kunt uw premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als u uw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren. Om via domiciliëring te betalen moet u een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsaanvragen. Als u al klant bent, sturen we het u op aanvraag via e-mail of met de post.

Uw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder uw verzekeringshistoriek. Dit schadeattest krijgt u van uw vroegere verzekeraar(s).

Als u de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en u van verzekeraar wenst te veranderen, zal uw schadeattest u automatisch toegestuurd worden op het einde van uw contract.

Was u in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet u bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. U kunt een duplicaat van uw reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan u afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in uw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij DIV.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen moet u over de volgende documenten beschikken:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Vervolgens moet uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met: 

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.
Wat gebeurt er als we uw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet u zich ervan verzekeren dat u voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw garagehouder.

Stuur ons een e-mail naar klantendienst@coronadirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02/244.23.23. We zullen u een duplicaat van uw verzekeringskaart toesturen. Als deze afgelopen is, moet u uw nieuwe premie betalen, zodat we u een nieuwe verzekeringskaart kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving moet u gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto moet de vorige eigenaar de auto laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Als u een voertuig koopt dat niet laten keuren is door de vorige eigenaar, moet u dit doen met commerciële platen (Z-platen).

Als u klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen uw voertuig voorlopig verzekeren, opdat u ermee naar de keuring voor verkoop kunt. Opgelet: in dit geval moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van het kenteken waarmee de technische keuring gedaan werd.

De eigenaar van het voertuig moet bij de politie aangifte doen van het verlies. Vervolgens moet ons een kopie van de aangifte gestuurd worden. We sturen u vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving moeten vervolgens naar de DIV toegestuurd worden, waarna u een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien u maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dient u het deel dat nog in uw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van Webdiv moeten ingeschreven worden bij een kantoor van DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van uw voertuig bij DIV op te sturen.
Hieronder vindt u de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.
 

1. Geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Aankoopfactuur
 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Vervolgens moet uw voertuig gepreregistreerd worden met een e-ID-kaartlezer via de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/mas/login
Ga met uw voertuig naar de technische keuring voor verkoop waar u een aanvraag tot inschrijving zult krijgen.
 
Vervolgens moet u ons de volgende documenten toesturen:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Een kopie van uw aankoopfactuur;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, moet u ons bovenstaande documenten sturen met de post.
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
           

2. Door de huidige eigenaar geïmporteerde tweedehandsauto

Eerst en vooral moet u uw geïmporteerd voertuig presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen met:

 • Gelijkvormigheidsattest;
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands)

Een preregistratie is niet nodig.

Vervolgens geven we u een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ met ons verzekeringsvignet, waarna u zich na afspraak naar een kantoor van DIV begeeft met:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend;
 • Het vignet E705;
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs;
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

 
Na ontvangst van uw kenteken, moet u ons het nummer meedelen, zodat we u uw verzekeringskaart kunnen sturen.
 

3. Geïmporteerde nieuwe auto

Als u een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder u het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. U hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen uw voertuig inschrijven op Webdiv.

De overdracht van een kenteken en/of voertuig is mogelijk: - Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind)

 • Tussen echtgenoten
 • Tussen wettelijk samenwonenden

Wij verstrekken u het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarnaar u zich naar DIV begeeft met: - Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn kenteken overdraagt aan persoon X

 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte)

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij DIV of u kunt zich na afspraak naar DIV begeven.

U moet minstens één week voor uw vertrek contact opnemen met ons. We zullen u dan een voorlopige verzekeringskaart opsturen voor de duur van uw verblijf of stellen u alternatieve oplossingen voor.

Formules en dekking

Een kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Je eerste premie bepalen we op basis van het aantal kilometers dat jij denkt het komende jaar te zullen rijden. Bij de start van je contract vragen we je kilometerstand op. Op het einde van het verzekeringsjaar vragen we opnieuw je kilometerstand op en berekenen we je premie opnieuw op basis van het aantal kilometers dat je werkelijk hebt gereden.

Reed je minder dan geschat? Dan betalen we je het verschil terug. Meer gereden? Dan leg je bij en ben je nog steeds correct verzekerd. In de daaropvolgende jaren vragen we bij iedere vervaldag je kilometerstand op en maken we de berekening opnieuw. Zo betaal je steeds alleen voor de kilometers die je werkelijk hebt gereden.

Vanaf 25.000 kilometer per jaar krijg je een vlak tarief en moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. Reed je uiteindelijk toch minder dan 25.000 kilometer? Dan krijg je alsnog een deel van je premie terug. Zo krijg je steeds het meest voordelige tarief!

Als je meer rijdt dan aanvankelijk geschat, betaal je bij voor de extra gereden kilometers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van je kilometerstand aan het einde van het verzekeringsjaar. Je premie wordt dan opnieuw berekend op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers en het verschil betaal je bij.

Vanaf 25.000 kilometer moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. In elk geval ben je altijd verzekerd voor alle garanties die je hebt gekozen. Of je nu meer of minder rijdt dan geschat.

Op het vlak van waarborgen, formules en service is er geen verschil. De manier waarop je premie wordt berekend is wel anders. 

Bij een kilometerverzekering wordt je premie bepaald op basis van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt. Zo betaal je alleen voor de kilometers die je werkelijk aflegt.

Bij een klassieke autoverzekering ligt de premie vast en spelen het aantal gereden kilometers geen rol. Verandert je persoonlijke situatie en rijd je plots een stuk minder, dan zal je geen geld terugkrijgen. Daarom vinden wij een kilometerverzekering meer correct. Dankzij onze kilometerverzekering betaalden wij al 3 miljoen euro terug aan onze klanten die tijdens de pandemie minder kilometers aflegden.

Hebt u geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Corona Direct Verzekeringen beloont u daarvoor met een joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ uw premie voor uw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als u op het moment dat uw verzekeringscontract bij ons van kracht gaat, kunt aantonen dat u vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, wordt u automatisch een joker toegekend.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door uw voertuig aangebracht zijn aan derden maar ook lichamelijke schade die door uw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Corona Direct Verzekeringen biedt twee omniumverzekeringen aan: 

1. Kleine Omnium

Deze verzekering dekt je in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder franchise.

2. Full Omnium

Deze verzekering dekt dezelfde garanties als de Kleine Omnium + materiële schade aan je voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van € 500 of € 250. 

Tijdens de eerste 20.000 gereden kilometers van je verzekeringsperiode, krijg je bij een totaal verlies (afhankelijk van de gekozen omnium formule) de verzekerde waarde, die in je verzekeringscontract vermeld staat, volledig terugbetaald. 

De waardevastheid is ook gewaarborgd gedurende de eerste 12 maanden van het contract ongeacht het aantal gereden kilometers. Na een periode 48 maanden vervalt de waardevastheid als er op dat moment nog geen 20.000 kilometers zijn gereden met de wagen.

We maken het even concreet: koop je een nieuw tweede voertuig waarmee je van plan bent slechts 5.000 km per jaar te rijden, dan krijg je bij een totaal verlies binnen de 4 jaar na het afsluiten van je contract de volledige factuurwaarde van je voertuig uitbetaald. Deze formule die voor extra bescherming zorgt is uniek op de markt!

De 20.000 kilometer waardevastheid is geldig voor de formules: 

 • Kleine Omnium bij een totaal verlies door brand of diefstal. 
 • Full Omnium bij een totaalverlies door brand, diefstal of eigen fout. 

Na afloop van de 20.000 kilometers of wanneer de periode van minimaal 12 maanden en maximaal 48 maanden is verlopen, wordt de restwaarde van je wagen berekend door middel van een onafhankelijke expertise die de werkelijke waarde bepaald. 

De restwaarde van je voertuig wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Een onafhankelijke expert gaat na hoeveel je wagen op het moment van totaal verlies waard is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig. We garanderen een restwaarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Het kan interessant zijn om de verzekerde waarde van je voertuig met 10% te verhogen indien je een mooie korting hebt gekregen bij de aankoop van je wagen. In het geval van een totaal verlies krijg je dan ook 10% extra uitbetaald.

We bieden inderdaad een kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen omniumverzekering aan voor oldtimers.

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • De afmetingen van het voertuig: maximum 2 meter hoog en 5 meter lang.
 • Het voertuig is bestemd voor privégebruik.

Nee, maar we verzekeren mobilhomes tegen een vaste premie waarbij geen rekening wordt gehouden met de gereden kilometers.

Een aanhangwagen van minder dan 750 kg is gratis verzekerd in de Burgerlijke Aansprakelijkheid van je wagen. Wij verzekeren geen aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Deze optie garandeert dat uw rechten verdedigd worden wanneer u een schadegeval lijdt of veroorzaakt. Ze dekt ook de kosten die verbonden zijn met deze garantie ten gevolge van een schadegeval (bv. advocatenhonoraria, experts, deurwaarders...). Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen.

Een bob-chauffeur is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met u en die met uw wagen rijdt, terwijl u (of een persoon uit uw huishouden) passagier bent. Elke bob-chauffeur is bij een ongeval gedekt door de optionele garantie voor bestuurders, ook al hebt u deze garantie niet expliciet genomen.

Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een bob-chauffeur dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de bob-chauffeur. Deze dekking is automatische inbegrepen in uw contract zonder verhoging van de premie.

U bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Corona Direct profiteert u van de garantie 58+! Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

De hoofdbestuurder is de persoon die het vaakst met de wagen zal rijden. Op basis van o.a. de leeftijd en de rijervaring van de hoofdbestuurder wordt de verzekeringspremie berekend. Het is mogelijk om een andere hoofdbestuurder op te geven, maar die moet wel op hetzelfde adres wonen als de persoon die het verzekeringscontract afsluit (= de verzekeringsnemer). 

Het is niet nodig dat een bob-chauffeur als bestuurder vermeld staat op je verzekeringscontract. Bij ons is elke bob-chauffeur bij een ongeval gedekt door de garantie voor bestuurders, ook al werd deze garantie niet expliciet genomen.

De factuurwaarde is het bedrag dat je effectief hebt betaald bij de aankoop van je wagen inclusief alle opties en BTW en na het toepassen van eventuele kortingen.

De factuurwaarde van je wagen heeft geen invloed op de premie voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

We bieden u altijd ons meest voordelige tarief, zelfs al u maar één polis hebt lopen bij ons. Zo behoudt u uw vrijheid als consument en zullen de tarieven van uw verzekeringspolissen niet wijzigen, als u er een van opzegt.

Uw kenteken/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, moet uw aanvraag tot inschrijving met de post naar DIV gestuurd worden of kunt u zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een kenteken en inschrijvingsbewijs kosten € 30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van uw pakje. Als u al een kenteken hebt, ontvangt u enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost € 26.

Overstappen

Indien u dit wenst, kunnen wij uw huidige verzekering opzeggen voor u. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving. Het contract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het contract, als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het contract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als u wilt dat wij dat doen voor u, hoeft u alleen maar het opzegbericht in te vullen bij uw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan te vinken.

Als u van auto verandert, kunt u ten laatste dertig dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst uw huidige verzekeraar dat u van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens uw ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan. Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij uw verzekering op bij uw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. U krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Uw contract bij ons begint wanneer uw huidige contract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kunt u uw verzekeringscontract opzeggen. U hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee u geïnformeerd wordt over de tariefstijging drie maanden om van verzekeraar te veranderen. In dat geval kan Corona Direct de verzekering in uw naam opzeggen, als u het opzegbericht bij uw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als u een Europese kentekenplaat hebt, hoeft u niet te veranderen van kenteken. Als u nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van uw nieuwe voertuig bij DIV.

Ja, als u kunt aantonen dat u vijf jaar verzekerd was zonder ongeval. U moet ons gewoon een rijgeschiktheidsattest sturen dat afgegeven is door het CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.

U kunt contact opnemen met het CARA op het nummer 02/244.15.52 of via e-mail cara@vias.be om een afspraak te maken. De onderzoeken van het CARA zijn gratis. Opgelet: eenmaal u verzekerd bent bij ons, profiteert u van de garantie ‘58+ verzekerd voor het leven’. Dat betekent dat we uw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als u een kilometerverzekering hebt.

U kunt ons deze informatie ook e-mailen naar klantendienst@coronadirect.be Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wilt u de garanties van uw contract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@coronadirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we uw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Als deze termijn voorbij is, kunt u het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang. We bieden u de mogelijkheid om uw contract maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor elk contract dat al één of meerdere jaren loopt. Uw contract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door uw volgende verzekeraar, volgens de geldende overeenkomst.

We zullen u het document ‘aanvraag tot inschrijving’ verstrekken, zodra we uw ondertekende verzekeringsaanvraag ontvangen. Vervolgens begeeft u zich op afspraak naar DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen)

Deel ons na ontvangst van uw nummerplaat het kentekennummer dat u werd toegekend mee.

Ja, u kunt uw polis opschorten als u uw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als u uw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als u jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode u terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van uw contract. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als u wilt dat uw polis weer van kracht gaat moet worden.

Ja, als verzekeringsnemer bent u verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het contract gedekte risico. U kunt ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

Schade of Ongeval

Als u de garantie ‘vervangauto na ongeval’ hebt, hebt u recht op het volgende:

 • Het takelen van uw voertuig naar de garage van uw keuze;
 • Het transport van ongedeerde passagiers naar hun woonplaats in België;
 • Een vervangauto gedurende maximum tien dagen.

Dit aantal dagen wordt uitgebreid tot twintig opeenvolgende dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer gerepareerd kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de reparaties hoger is dan de restwaarde van het voertuig. Als het voertuig gestolen is, wordt dit aantal dagen verlengd tot dertig opeenvolgende dagen.

Of u al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent. De garantie op een vervangauto geldt op voorwaarde dat deze garantie opgenomen is in uw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Als u uw voertuig laat herstellen bij een door Corona goedgekeurde garage, krijgt u ook een vervangauto voor de duur van de reparatie.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder