Willem - Medewerker bij Corona Direct Verzekeringen

Een Belg op vier weet niet wat burgerlijke aansprakelijkheid is

9 min. leestijd

Machelen, 25 februari 2021 – De Belg is niet noodzakelijk goed op de hoogte over zijn verzekeringsportefeuille. Dat bracht een onderzoek1 van Listen in opdracht van directe verzekeraar Corona Direct aan het licht. Zo weet een kwart niet waar de term ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ voor staat. Drie Belgen op tien menen dat ze verplicht zijn om een familiale verzekering te hebben terwijl dit niet zo is en ook over andere verzekeringen bestaat er onduidelijkheid.

Corona Direct Verzekeringen onderzocht hoe het met de kennis van de Belgische verzekerde staat. Afhankelijk van het type verzekering zegt maar 22 tot 48% alle details en de uitzonderingen die van kracht zijn te kennen. Nochtans geeft 76% aan dat de info duidelijk en concreet is, maar uit de antwoorden op de bijkomende vragen (zie vragenlijst onderaan) blijkt dat heel wat verzekerden onvoldoende kennis hebben over hun polissen.

Pechverhelping zit niet bij elke autoverzekering

24% of nagenoeg één Belg op vier geeft aan het begrip ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ niet te kennen. Anderzijds gaven drie Belgen op tien aan dat een familiale verzekering in ons land bij wet verplicht is, terwijl dat niet het geval is. Ook op iets meer diepgaande vragen bleken heel wat verzekerden niet altijd het juiste antwoord te kennen. Zo weet slechts een kwart van de Belgen dat een brand- en een woningverzekering eigenlijk hetzelfde is. Wat de familiale verzekering betreft, denkt 42% dat die ook schade door een gezinslid berokkend aan het eigen huis covert, terwijl dat niet het geval is. 18% meent ook verkeerdelijk te weten dat pechverhelping automatisch bij elke autoverzekering hoort.

46% van de Belgen vraagt raad over verzekeringen aan familie of vrienden

Bij wie gaat de Belg om raad bij vragen over zijn verzekeringen? 47% van de ondervraagden vertrouwt op het advies van een onafhankelijke makelaar. 46% gaat mogelijk eerder bij vrienden of familie langs voor raad over verzekeringen. 40% geeft aan te vertrouwen op hun bankverzekeraar. Vergelijkingswebsites (17%), internetrecensies (14%) en media (5%) scoren minder goed. Er is ook een verschil merkbaar tussen Belgen met veel kennis en veel verzekeringen en Belgen met weinig verzekeringen of weinig kennis ervan. Die eerste groep doet eerder een beroep op een makelaar, terwijl de tweede groep sneller het advies inwint van vrienden of familie.

Bij een probleem of schade gebruikt de Belg nog het vaakst de traditionele kanalen. 72% neemt in dat geval via de telefoon contact op met zijn makelaar, bankverzekeraar of (online) verzekeraar, gevolgd door e-mail (59%) en persoonlijk contact (35%).

Online groeit 

“Het mag duidelijk zijn dat er nog heel wat onduidelijkheid bestaat rond de meeste polissen. We stellen vast dat steeds meer mensen hun offerte online opvragen en afsluiten. Een groeiende groep neemt dus zelf de touwtjes in handen waar ze vroeger gemakkelijker vertrouwden op een makelaar. Ze gebruiken ook vaker digitale communicatiemiddelen om een antwoord te vinden op hun vragen. Zo merken wij sinds de coronacrisis een exponentiële groei in vragen via de Facebook Messenger-app”, zegt Els Blaton, CEO bij Corona Direct Verzekeringen. “Als directe verzekeraar vinden we het dan ook zeer belangrijk om in te spelen op de nood aan heldere info over wat een polis nu wel en niet dekt. De expertise die klanten gewoon zijn van de verzekeringsmakelaar moet ook voor digitale klanten beschikbaar zijn op een eenvoudige manier.”

1 Kwantitatief onderzoek via internet bij 1.016 Belgen, representatief voor de Belgische bevolking van 18-64 jaar (waaronder niet uitsluitend huis- en auto-eigenaars). Foutenmarge: +/- 3,1%. Het onderzoek werd afgenomen tussen 25 september en 1 oktober 2020.

 

 Over Corona Direct Verzekeringen

In 1974 werd Corona Direct Verzekeringen de eerste directe verzekeraar in België en die jarenlange ervaring leidt ook vandaag nog tot de beste service. Doordat alles via één centraal kantoor verloopt, gaat verzekeren niet alleen veel sneller en eenvoudiger, maar liggen de kosten ook lager en dat vertaalt zich automatisch in goedkopere verzekeringspremies. Met de autoverzekering per kilometer realiseerde Corona Direct Verzekeringen een Belgische primeur en die polis groeide uit tot hét stokpaardje. Daarnaast biedt Corona Direct Verzekeringen alle basisverzekeringen en een interessante hondenverzekering. Als filiaal van Belfius Insurance is Corona Direct Verzekeringen een uiterst betrouwbare partner.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder