Begunstigde

Begunstigde

Begunstigde bij overlijden

Met de begunstigde bedoelt men de persoon die het verzekerd kapitaal ontvangt wanneer de verzekerde overlijdt. Bij onze uitvaartverzekering bijvoorbeeld kan je gedurende 10, 15 of 20 jaar een bedrag sparen dat alleen gebruikt kan worden voor je begrafenis of crematie. In je contract kan je aangeven aan wie dit bedrag overgemaakt moet worden na jouw overlijden. De begunstigde dus.

Deze persoon kan dus niet dezelfde persoon zijn als de verzekerde, maar wel diens naaste (partner, kinderen …). Dikwijls wordt ook de begrafenisondernemer met wie vooraf de uitvaart werd besproken, aangeduid als begunstigde, zodat hij bij overlijden rechtstreeks het geld ontvangt om de begrafenis te regelen.

Begunstigde bij leven

In geval van een levensverzekering met einddatum, wordt een begunstigde bij leven aangeduid, die de verzekerde reserve uitgekeerd krijgt op de einddatum van de polis. Corona Direct biedt dit soort verzekeringen momenteel niet aan.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder