Eerste risico

Eerste risico

Bij een woningverzekering kan je soms zelf de verzekerde waarde van je woning bepalen (bv. € 200.000). Je kan je dan verzekeren op eerste risico. Dit wil zeggen dat je verzekeraar het evenredigheidsprincipe niet toepast en je ook bij onderverzekering (maximaal) dit bedrag als schadevergoeding zal ontvangen.

Heb je € 300.000 schade aan je woning en je hebt je woning verzekerd op eerste risico voor € 200.000, dan ontvang je € 200.000. Heb je € 100.000 schade aan je woning, dan krijg je € 100.000.

Dit kan voordelig zijn in geval van onderverzekering, maar het is nog voordeliger van een verzekering op basis van volume van je woning te nemen. Zo ben je nooit onder- of oververzekerd en ontvang je dus de volledige heropbouwwaarde van je woning.

Deze extra informatie maakt de bovenstaande uitleg nog duidelijker:

Elke maatschappij biedt een eigen evaluatierooster aan om een woning tegen heropbouwwaarde te verzekeren. Dit kan op basis van het aantal ruimtes zijn of op basis van het aantal m², maar hierin zitten altijd wel onduidelijkheden: Dien ik deze plaats wel of niet mee te tellen, is een berging met een douche nu een berging of een badkamer, moet ik de zolder boven de garage ook meetellen in de m² …? Deze onduidelijkheid kan er bovendien voor zorgen dat er bij een schadegeval gebruik gemaakt wordt van de evenredigheidsregel, wat uiteraard nadelig is voor de klant.

Bij Corona Direct wordt een woningverzekering daarom opgemaakt op basis van het volumestelsel. De klant hoeft enkel zijn adres mee te delen en wij verzekeren de woning tegen heropbouwwaarde.

Een voorbeeld maakt veel duidelijk: door een storm is het dak weggewaaid. De schade bedraagt € 10.000.

  • Bij de volumeverzekering van Corona Direct heeft de klant recht op een volledige vergoeding.
  • Bij een verzekering op basis van het aantal ruimtes hangt het ervan af of het aantal ruimtes juist werd ingevuld. Als de klant 8 ruimtes heeft opgegeven, maar de expert stelt ter plaatse vast dat dit er 10 moesten zijn, dan zal de klant ook slechts 8/10 van zijn schadevergoeding krijgen of € 8000.
  • Bij een evaluatierooster op basis van m² hebben we hetzelfde probleem. Als de klant 200 m² heeft opgegeven en ter plaatse stelt de expert vast dat dit 250 m² moest zijn, dan zal de klant ook slechts 200/250 van zijn schadevergoeding krijgen of € 8000.

Daarnaast staan veel maatschappijen ook toe om een woning te verzekeren tegen een vrij te kiezen bedrag door de klant. Je zal begrijpen dat dit nog risicovoller is dan te kiezen voor het evaluatierooster, want de aankoopprijs van een woning kan soms heel verschillend zijn van de heropbouwwaarde van een woning. De aankoopprijs wordt bepaald door het spel van vraag en aanbod, de ligging van de woning, de indeling van de woning, …, terwijl de heropbouwwaarde bepaald wordt door de kostprijs van de materialen en de werkuren.

Om deze reden voorzien veel maatschappijen vanaf een bepaald bedrag een verzekering ‘op eerste risico’. Dit betekent dat er bij een schade geen toepassing zal zijn van de evenredigheidsregel.

Een voorbeeld maakt veel duidelijk: door een brand is er een schade van € 300.000 aan een woning. De heropbouwwaarde van de woning wordt ter plaatse door een expert bepaald op € 400.000.

  • Bij de volumeverzekering van Corona Direct heeft de klant recht op een volledige vergoeding van € 300.000.
  • Bij een verzekering tegen een vrij gekozen bedrag van € 200.000 zal er bij de schadevergoeding uitgegaan worden van een onderverzekering van 50% (200.000/400.000) en zal de klant dus slechts de helft van zijn schade vergoed krijgen of €150.000.
  • Bij een verzekering tegen een bedrag van € 200.000 ‘op eerste risico’ zal er bij de schadevergoeding geen rekening gehouden worden met de onderverzekering, maar wel met het vermelde verzekerd kapitaal. Bijgevolg zal de klant geen € 300.000 ontvangen maar slechts € 200.000.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder