Indexering

Indexering

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Vaak betreft dit een aanpassing ten gevolge van de inflatie, zodat dezelfde (gemiddelde) koopkracht blijft behouden.

Met de jaren wordt alles duurder en stijgt het prijspeil, de uurlonen stijgen en de prijzen van grondstoffen, materialen en energie gaan omhoog.

We spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering, als de waarde of het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil. Met andere woorden, het wordt verhoogd met het inflatiepercentage. Daarom wordt ook je verzekeringspremie aangepast aan het indexcijfer.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder