Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is de officiële verklaring dat iemand zijn overeengekomen verplichtingen niet nagekomen is. Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst dan moet de schuldeiser hem eerst in gebreke stellen via een schriftelijke aanmaning en hem een redelijke termijn voor nakoming van de verplichtingen voorstellen. Pas als de schuldenaar de termijn voor nakoming zoals vermeld in de ingebrekestelling laat verstrijken, is hij ‘in verzuim’. Pas als de schuldenaar in verzuim is, heeft de schuldeiser recht op schadevergoeding en ontbinding van de overeenkomst.

Je verzekeraar kan je in gebreke stellen als je bijvoorbeeld de overeengekomen verzekeringspremie niet betaalt en je de schriftelijke aanmaningen negeert. In dat geval kan de verzekeraar je contract eenzijdig opzeggen en zelfs weigeren om schade te vergoeden.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder