Inhoud

Inhoud

De inhoud omvat elk roerend goed dat aan de verzekerde toebehoort of waarvoor hij aansprakelijk is en dat zich normaal op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres, met inbegrip van de tuinen, bevindt.

Motorvoertuigen op 4 wielen of meer die onderworpen zijn aan de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen zijn bij Corona Direct automatisch meeverzekerd, boven het voor de inhoud verzekerde bedrag en tot maximaal 100% van dit bedrag voor alle motorvoertuigen samen, mits de inhoud voor minimaal € 25.000 (niet geïndexeerd) bij ons verzekerd is.
De inhoud omvat ook:

  • de inboedel (inclusief juwelen);
  • waarden;
  • goederen die voor beroepsdoeleinden bestemd zijn, ook als ze blijvend aan het erf verbonden zijn;
  • privé-huisdieren;
  • vaste installaties (behalve constructies), verbeteringen, behang - en schilderwerk voor privé- of beroepsgebruik die je als huurder of gebruiker van het gebouw op eigen kosten aangebracht hebt. Is de eigendom ervan onmiddellijk overgedragen aan de eigenaar van het gebouw, dan verzekert Corona Direct de aansprakelijkheid van de huurder of de gebruiker voor de toegebrachte schade, op voorwaarde dat die goederen niet verzekerd zijn in het contract van de verhuurder of van de eigenaar.

De inhoud omvat niet (en zijn dus niet verzekerd) niet-ingezette edelstenen en parels.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder