Verhaal (uitoefenen)

Verhaal (uitoefenen)

Het recht van verhaal is de mogelijkheid die je verzekeraar heeft om de door haar uitgekeerde schade te recupereren bij de verantwoordelijke van het ongeval. Als bijvoorbeeld bewezen is dat je een ongeval opzettelijk veroorzaakte, of reed in staat van dronkenschap, kan je verzekeraar de kosten bij jou laten.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder