Woningverzekering

Brandverzekering, Woningverzekering of Woonverzekering

De brandverzekering of woningverzekering, ook woonverzekering genoemd, beschermt de waarde van jouw huis en jouw inboedel én dekt jouw aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bv. bij een brand in jouw woning.

Als huurder of eigenaar van een appartement of een huis loop je een aantal risico’s: overstroming, brand, de waterleiding die het begeeft, de boom in je tuin die op het dak van de buren valt, inbraak tijdens jouw vakantie, glasbreuk,… Tegen die risico’s en jouw aansprakelijkheid kan je een woningverzekering nemen.

In het Vlaamse Gewest moeten de huurder en de verhuurder de aansprakelijkheid voor brand en waterschade verzekeren (voor de overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019) van een woning die dient als hoofdverblijfplaats. In het Waalse Gewest geldt die verplichting alleen voor de huurder van een woning (voor de huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 september 2018). In het Brussels gewest is de huurwoning verzekeren optioneel.

De woningverzekering van Corona Direct dekt meer dan brand en waterschade. Je kan je ook verzekeren tegen poging tot inbraak, diefstal, en andere zaken.

Bovendien garandeert de Woningverzekering per kubieke meter van Corona Direct 100% heropbouwwaarde van je woning.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder