Hoe berekenen en verzekeren wij voor de woningverzekering?

Hoe berekenen en verzekeren wij?

Net als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België toetst ook Corona Direct Verzekeringen je verzekeringsaanvraag vooraf aan een aantal criteria (de zogenaamde ‘segmentatie- en acceptatiecriteria’). Zo kunnen we het risico op schade beter inschatten en gebeurt het af en toe dat we je woning helaas niet (meer) kunnen verzekeren.

Over je woning

Voor segmentatie en acceptatie letten we hierop:

  • De Homie Huurdersverzekering van Corona Direct Verzekeringen verzekert je woonhuis of –appartement. Deze woning moet je hoofdverblijfplaats zijn en mag niet als handelszaak gebruikt worden
  • Was je huis of appartement eerder bij een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd? Dan vragen we je vooraf de gegevens van je vorige verzekeraar (s) en een overzicht van eventuele eerdere schade. Op basis van die gegevens kan Corona Direct Verzekeringen je verzekeringsaanvraag weigeren.
  • Is het een geklasseerd gebouw? Betreft het een prefabwoning, chalet of residentiële caravan? Of gaat het om een huis met een binnenzwembad of dak van stro? Dan kan het zijn dat je verzekeringsaanvraag geweigerd wordt.
  • Ook de huurprijs spelt een rol. Is deze te hoog? Dan kan het zijn dat je verzekeringsaanvraag geweigerd wordt.

Over onze contracten

  • Corona Direct Direct verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven.
  • De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een maand en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een maand, tenzij ze ten laatste één dag voor de maandelijkse vervaldag door jou wordt opgezegd

De publicatie van de bovenstaande informatie is conform art. 45 van de wet van 4 april 2014 over verzekeringen.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder