Bereken je premie online voor je autoverzekering

Bereken je premie online voor je autoverzekering

Hoe berekenen en verzekeren wij?

Criteria voor segmentering, tarificatie en omvang van de dekking  

Zoals de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België, onderwerpt Corona Direct Verzekeringen uw verzekeringsaanbod vooraf aan een aantal criteria (de "segmentatie- en acceptatiecriteria"). Op die manier kunnen wij het risico dat zich een schadegeval voordoet beter inschatten en zo kan het van tijd tot tijd gebeuren dat wij uw auto helaas niet (meer) kunnen verzekeren. Deze criteria zijn ook van toepassing op aanvullende opties, zoals Omnium, Bestuurder en Rechtsbijstand.  

Corona Direct Verzekeringen gebruikt ook criteria om uw verzekeringspremie te bepalen (de "tarificatiecriteria") en de omvang van uw dekking (de "omvang van de dekking criteria"). 

Deze criteria gelden op het ogenblik van de inschrijving en kunnen een invloed hebben op de voorwaarden van de overeenkomst, alsook op het bedrag van de premie tijdens de duur van de overeenkomst.  

Over segmentering en acceptatie 

In het algemeen is de autoverzekering in België gebaseerd op de staat en het gebruik van uw auto, maar ook op de rijervaring en verzekeringsgeschiedenis van alle regelmatige bestuurders van uw auto. Deze gegevens bepalen of uw auto (nog) verzekerd kan worden. 

Voor uw auto 

Wij baseren ons hierbij op de leeftijd van de auto, de prijs zoals vermeld op de factuur en het gebruik van de auto (personenauto of bedrijfsauto). Het spreekt vanzelf dat uw auto ook aan alle wettelijke vereisten moet voldoen om op de openbare weg te mogen rijden. 

Corona Direct Verzekeringen biedt alleen een Kilometerverzekering aan voor personenauto's (en lichte bedrijfsvoertuigen).  

Voor de bestuurder 

Als bestuurder hebt u uw eigen profiel op basis van uw gedrag en rijervaring. Waar u woont en uw beroepsactiviteit, spelen ook een rol. Uit onze schadecijfers en onderzoek blijkt dat deze factoren kunnen leiden tot een hoger risico op een schadegeval. 

U krijgt een verzekering op basis van uw leeftijd, rijervaring en eventuele claims en motorrijtuigenverzekering. Deze informatie over uw vorige verzekering(en) staat op een schadeformulier dat u van uw vorige verzekeraar(s) ontvangt. 

Heeft u de afgelopen 5 jaar geen certificaat gehad of heeft u in korte tijd meerdere ongelukken gehad? In dat geval kan het zijn dat u geen Kilometerverzekering meer kunt krijgen.   

Corona Direct Verzekeringen verzekert alleen bestuurders met een geldig rijbewijs B die voldoen aan alle wettelijke eisen voor het besturen van een auto in België. Als u in de afgelopen 5 jaar bent veroordeeld voor een ernstige verkeersovertreding (rijden onder invloed, vluchtmisdrijf, roekeloos rijgedrag, enz.), mag Corona Direct Verzekeringen u geen Kilometerverzekering aanbieden. 

Over tarificatie  

In het algemeen is de autoverzekering in België gebaseerd op de staat en het gebruik van uw auto. Maar ook op de rijervaring en verzekeringsgeschiedenis van alle regelmatige bestuurders van uw auto. Deze gegevens bepalen ook uw verzekeringspremie.  

Voor uw auto 

Voor de exacte prijsbepaling van uw premie baseren wij ons hoofdzakelijk op de technische specificaties van uw voertuig (merk, model, personenwagen of bedrijfsvoertuig, factuurwaarde, leeftijd) en op het gebruik ervan (aantal km per jaar, aanhangwagen, privé- of beroepsgebruik). 

Voor de bestuurder

Als bestuurder hebt u uw eigen profiel op basis van uw rijervaring en rijgedrag. Waar u woont en uw beroepsactiviteit, spelen ook een rol: uit onze schadecijfers en onderzoek blijkt dat deze factoren van invloed kunnen zijn op het risico dat een schadegeval zich voordoet. 

Andere criteria die van invloed zijn op uw verzekeringspremie zijn uw leeftijd, uw rijervaring en eventuele eerdere schadeclaims en motorrijtuigenverzekering. Deze informatie over uw vorige verzekering(en) staat in een schaderapport dat u van uw vorige verzekeraar(s) ontvangt. 

Heeft u geen schadeverleden over de laatste 5 jaar of heeft u in korte tijd meerdere ongevallen gehad? In dat geval kan uw premie worden verhoogd, zelfs tijdens de looptijd van het contract. 

Ook de hoogte van het eigen risico en de afschrijvingsmethode kunnen verschillen en dus ook bepalend zijn voor uw verzekeringspremie.  

Over de omvang van de waarborg

Er zijn ook (combinaties van) factoren die de vergoeding door Corona Direct Verzekeringen bepalen. Deze factoren hebben zowel betrekking op de bestuurder (leeftijd, gezondheid, aantal schadegevallen) als op de auto (leeftijd, waarde, gebruik). 

Ook het bedrag van de vijstelling (‘franchise’) en de afschrijvingsmethode kunnen verschillen en ze bepalen dus mede de vergoeding. 

Over onze contracten 

  • Corona Direct Verzekeringen verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland hebben verbleven. 
  • Elk verzekeringscontract heeft een looptijd van één jaar. Het wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u het ten minste drie maanden vóór de vervaldatum van uw contract opzegt. 
  • Als u tijdens de looptijd van uw contract van auto verandert, kan uw verzekeringspremie worden aangepast of zelfs worden geannuleerd. 

De bovenstaande informatie wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet van 4 april 2014. 

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder