Hoe berekenen en verzekeren wij voor de woningverzekering?

Hoe berekenen en verzekeren wij?

Net als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België toetst ook Corona Direct Verzekeringen je verzekeringsaanvraag vooraf aan een aantal criteria (de zogenaamde ‘segmentatie- en acceptatiecriteria’). Zo kunnen we het risico op schade beter inschatten en gebeurt het af en toe dat we je woning helaas niet (meer) kunnen verzekeren.

Er zijn ook criteria die je premie beïnvloeden (de ‘tarificatiecriteria’): die gegevens bepalen mee je verzekeringspremie. Niet alleen het type woning (open, halfopen, rijhuis, appartement) speelt dan een rol, maar ook bijvoorbeeld de constructie (gebruikte materialen).

Over je woning

Voor segmentatie en acceptatie letten we hierop:

  • De Woningverzekering van Corona Direct Verzekeringen verzekert je woonhuis of –appartement. Heb je een handelsactiviteit? Dan mag je daar maar 20% van de totale oppervlakte van je huis voor gebruiken.
  • Je woning moet voor minstens de helft in harde materialen gebouwd zijn met max. 1 gevel in natuursteen (behalve breuksteen). Ook andere structurele elementen zoals de dakbedekking en het aantal kamers (plaatsen) en de locatie spelen een rol.
  • Was je huis of appartement eerder bij een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd? Dan vragen we je vooraf de gegevens van je vorige verzekeraar (s) en een overzicht van eventuele eerdere schade. Op basis van die gegevens kan Corona Direct Verzekeringen je verzekeringsaanvraag weigeren.
  • En bij bepaalde types van woningen hebben we eerst meer informatie nodig, alvorens we kunnen beslissen of we ze verzekeren. Is het een geklasseerd gebouw? Betreft het een prefabwoning, chalet of residentiële caravan? Of gaat het om een huis met een houtskelet of binnenzwembad?

Voor een juiste tarificatie houden we hiermee rekening:

  • Ben je aan het bouwen of verbouwen? Dan moet je tijdens de werken de ruwbouw verzekeren. Uiteraard verschilt die verzekeringspremie fors van een bewoonbaar huis.
  • Verhuur je een appartement? Dan bepalen je huurprijs en een eventuele ‘afstand van verhaal’-clausule mee je verzekeringspremie.
  • Ben je de eigenaar? Dan wordt je verzekeringspremie berekend op basis van het volume of het aantal plaatsen (kamers) in je woning.
Over de inboedel

Je kunt de Woningverzekering van Corona Direct Verzekeringen uitbreiden met een verzekering tegen schade en diefstal van je inboedel. Het bedrag waarvoor je je inboedel wil verzekeren, heeft ook invloed op je verzekeringsaanvraag.

Ook voor je verzekering tegen diefstal wordt je aanvraag vooraf gecontroleerd: is de woning meestal bewoond, gaat het om de gezinswoning of een tweede verblijf, is een eventueel commercieel deel van de woning voldoende beveiligd, ...

Over de omvang van de waarborg

Er zijn nog meer (combinaties van) factoren die je premie en de schadevergoeding die Corona Direct Verzekeringen betaalt, bepalen. Die factoren slaan zowel op de verzekeringsnemer (eigenaar, bewoner, verhuurder of huurder, woonplaats) als op de woning (open, halfopen, rijhuis of appartement), staat en waarde van het gebouw, waarde van de inboedel, eerder aangegeven schade).


Over onze contracten

  • Corona Direct Direct verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven.
  • Elk verzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag door jou wordt opgezegd.
  • Verbouw je je huis tijdens de looptijd van je contract? Dan zou het kunnen dat je premie aangepast of je woningverzekering stopgezet wordt.

De publicatie van de bovenstaande informatie is conform art. 45 van de wet van 4 april 2014 over verzekeringen.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder