Koppel dat klaagt over huurcontract

Wat is de Huurdersbond en hoe ondersteunen ze huurders?

Kirsten Van Praet

Kirsten Van Praet |

min. leestijd |

Wonen en familie

Als verzekeraar van woningen krijgen we regelmatig vragen binnen van huurders en verhuurders. Eén van de instanties die huurders ondersteunt bij vragen is de Huurdersbond. Wat doet de Huurdersbond en met wat voor vragen kan je hier terecht? We vroegen het aan de Huurdersbond Vlaams-Brabant!

In elke provincie is er een contactpunt voor de Huurdersbond. Waarvoor kunnen huurders bij jullie terecht?

De Huurdersbond is een VZW die huurders advies geeft over hun rechtspositie. Huurders contacteren ons meestal met vragen over hun contract (verplichtingen, opzeg, berekening gemeenschappelijke kosten…), over herstellingen en huurschade en over problematische woningkwaliteit. Jaarlijks behandelen we zo’n 5000 adviescontacten, zijnde vragen uit bestaande dossiers of nieuwe aanmeldingen.”

Hoe kunnen geschillen tussen huurders en verhuurders beter vermeden worden?

“Huurder en verhuurder zijn vaak weinig correct geïnformeerd. Een eerste stap is dus om bij deskundigen te horen hoe de vork aan de steel zit, wettelijk gesproken dan.

Daarnaast zou het beter zijn dat huurder en verhuurder zich niet eerst bezighouden met verantwoordelijkheden door te schuiven naar elkaar, maar trachten constructief na te denken over hoe een probleem kan aangepakt worden. Vaak starten discussies rond WIE verantwoordelijk is, terwijl het belangrijker is om na te gaan HOE schade ontstaan is. Pas als je de tweede vraag kan beantwoorden, kan je de wet ter zake correct toepassen.”

Welke discussies komen vaak terug bij jullie en wat als huurder en verhuurder het niet eens geraken?

Er is de eeuwige discussie over schilderwerken die al dan niet kunnen afgedwongen worden en de eindschoonmaak is vaak bron van discussie. 

Als huurder en verhuurder het niet eens geraken is er helaas slechts één uitkomst: de gerechtelijke of openbare diensten aanspreken. In het eerste geval gaat het dan om een (meestal kostelijke) gerechtelijke expert te laten aanstellen door de Vrederechter. In tweede instantie biedt het technisch woningonderzoek misschien een zicht maar dat kan enkel indien er sprake zou zijn van algemene verloedering van het pand, iets wat we meestal kunnen veronderstellen bij eigenaars die geen actie ondernemen.

Een woningonderzoek aanvragen is overigens iets waar goed over moet worden nagedacht: het is een instrument dat de Vlaamse regering inzet in de strijd tegen het verhuren van slechte woningen. Het is dus geen “ticket” naar het grote gelijk van de huurder.”

Hoe zit het met vragen rond het renoveren van de huurwoning?

“Indien er echt sprake is van grootschalige renovatie krijgt de huurder meestal opzeg, wat meteen de reden is om ons te komen opzoeken. De huurder wil dan namelijk weten of die opzeg rechtmatig is.

Af en toe komt er ook een huurder met een renovatiecontract aanzetten: in ruil voor een verminderde of helemaal geen huurprijs, draagt de huurder de kosten voor het opknappen van de woning. Op zich geen slecht huurmodel maar de afspraken dienen wel heel duidelijk te  zijn en op papier te staan!”

Welke trends zien jullie in de huurmarkt?

“Er is sinds de coronacrisis zeker een verschuiving van huren naar kopen. Voor de rest merken we dat mensen heel erg op zoek zijn naar allerlei formules van betaalbaar wonen: dat gaat van woningdelen (cohousing) naar het -kleinschalig- bewonen van Tiny Houses.”

Hebben nog een gouden tip voor nieuwe huurders?

“Ga je informeren, zelfs nog voor je allerlei zoekertjes begint te verkennen. Een huurcontract aangaan is niet iets wat je lichtzinnig moet doen. Het is bindend en het brengt langs beide zijden verantwoordelijkheden mee. De relatie met je verhuurder ga je trouwens meestal  voor een langere periode aan. Het is dus belangrijk dat je met elkaar duidelijke afspraken maakt.”

Verhuis jij naar een nieuwe huurwoning?

Denk aan je brandverzekering

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder